Arbetsmarknad i statens budget

Området Arbetsmarknad är en del av utgiftsområde 14, Arbetsmarknad och arbetsliv i regeringens budgetproposition för 2018.

Statens budget i siffror

Här kan du se förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för statens budget.

Området omfattar följande anslag:
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar
1:13 Lån till körkort

Kontakt

Claes Elmgren
Budgetsamordnare, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon 08-405 92 71

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.