Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitiken syftar till att alla människor som kan ska ha möjlighet att delta i arbetslivet. Den syftar även till att skapa trygghet och underlätta omställning på arbetsmarknaden. Politikområdet handlar bland annat om insatser för unga i jobb, matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen och Europeiska socialfonden.

Ansvariga för arbetsmarknad

Ansvarigt statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsmarknad

  • Utredning föreslår bättre och mer jämställda möjligheter till integration

    Den 31 maj mottog arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson ett delbetänkande från utredningen Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. I delbetänkandet föreslås bland annat att fler anhöriginvandrare ska få möjlighet att ta del av etableringsinsatser, att etableringsprogrammet ska göras mer flexibelt baserat på olika behov hos nyanlända invandrare, samt möjligheter till anpassningar av ramtiden för etableringsprogrammet.

Foto: Magnus Fröderberg

Satsning på jobb för ungdomar och sommarjobb i kommuner med hög arbetslöshet

Ekonomin befinner sig i ett kritiskt läge och när konjunkturen vänder riskerar det att göra situationen värre för de kommuner som redan har en hög arbetslöshet. Regeringen ger därför Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor till kommuner med hög arbetslöshet för att stärka deras möjligheter att skapa jobb till unga.

Ellen Pileblad/Regeringskansliet

Regeringen föreslår 100 miljoner kronor för sfi för ukrainska medborgare

Tisdag den 28 mars höll arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utbildningsminister Mats Persson en pressträff för att presentera regeringens förslag på budgetsatsning på svenskundervisning för ukrainare.

Mats Persson och Johan Pehrson vid talarpodier.
Utbildningsminister Mats Persson och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Regeringskansliet

Övergång från arbetslöshet till studier ska motverka utanförskap

Onsdag den 15 mars höll arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utbildningsminister Mats Persson en pressträff om nya initiativ för att få fler arbetslösa i utbildning och bryta utanförskap.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson och Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling.
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson och Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling. Foto: Regeringskansliet

Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring. Syftet är att dels skärpa villkoren för arbetskraftsinvandringen, dels främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen.

Innehåll om arbetsmarknad

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 880 träffar.