Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsförmedlingen ska utveckla arbetet mot felaktiga utbetalningar

Publicerad

För att motverka felaktiga utbetalningar till företag har regeringen gett Arbetsförmedlingen ett nytt uppdrag genom en ändring av regleringsbrevet för 2024.

Kriminella och oseriösa aktörer ska motverkas, och antalet felaktiga utbetalningar ska minska. Därför ska Arbetsförmedlingen fortsätta utveckla och förstärka arbetet med korrekta utbetalningar. Det innebär bland annat en fortsatt utveckling av åtgärder som stickprovskontroller, platsbesök och leverantörsgranskningar, samt informationsinhämtning från andra myndigheter, kommuner och andra relevanta aktörer.

Som en del av arbetet mot felaktiga utbetalningar ska Arbetsförmedlingen analysera riskerna i förhållande till leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser och arbetsgivare som anställer med ekonomiskt stöd, inklusive risker som kan uppstå i samspelet mellan dessa system. Myndigheten ska också redovisa åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att stärka kontrollarbetet när det gäller arbetsgivare som anställer med stöd och leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 3 mars 2025. Redovisningen ska innehålla en bedömning av behov av regeländringar som kan ge ett mer effektivt och ändamålsenligt kontrollarbete.

– Regeringen genomför en kraftsamling för att strypa den kriminella ekonomin. Arbetsförmedlingen är en av alla berörda parter, och vi har beslutat att myndigheten ska växla upp sitt arbete genom att fortsätta utveckla arbetet mot felaktiga utbetalningar genom olika typer av kontroller och granskningar, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

I ändringen av Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2024 justeras också uppdraget om deltagandet i Migrationsverkets uppdrag om anvisning av nyanlända till kommuner, för att inkludera personer från Ukraina med tillfälligt skydd i Sverige. En justering sker även av uppdraget om satsningen på sommarjobb från förberedelser till genomförande och uppföljning. I och med ändringen av Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2024 får Arbetsförmedlingen högst använda 150 000 000 kronor som beslutats i vårändringsbudgeten för bidrag till kommuner för att skapa sommarjobb.

Presskontakt

Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark
Laddar...