Hoppa till huvudinnehåll

Utrikesrepresentationen

Uppdaterad

Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla stater i världen. I ungefär hälften av dessa har Sverige ambassader och konsulat. Sveriges utrikesrepresentation består av cirka 100 utlandsmyndigheter och 350 konsulat.

 • Sveriges ambassad i Köpenhamn.

  Sveriges ambassad i Köpenhamn.

  Foto: Åke E:son Lindman

 • Sveriges ambassad i New Dehli.

  Sveriges ambassad i New Dehli.

  Foto: Åke E:son Lindman

 • Sveriges ambassad i Kairo

  Sveriges ambassad i Kairo.

  Foto: Åke E:son Lindman

 • Sveriges ambassad i Washington D.C.

  Sveriges ambassad i Washington D.C.

  Foto: Åke E:son Lindman

Vid utlandsmyndigheterna arbetar diplomater och andra utsända tjänstemän från UD i Stockholm samt lokalt anställd personal. Även tjänstemän från andra departement och från myndigheter som exempelvis Sida, Business Sweden och Migrationsverket arbetar vid olika utlandsmyndigheter. Antalet utsända tjänstemän på utlandsmyndigheterna kan variera från en till över sjuttio personer.

Utlandsmyndigheternas uppdrag är att representera Sverige och att bevaka och främja svenska intressen. Till arbetsuppgifterna hör till exempel att föra dialog med offentliga företrädare och civila samhället, att följa och rapportera om landets politiska och ekonomiska utveck­ling, främja en positiv bild av Sverige liksom handel mellan Sverige och andra länder. Centrala uppgifter är också att hjälpa nödställda svenskar och utfärda visum för utländska medborgare som vill besöka Sverige. I länder där Sverige bedriver utvecklingssamarbete arbetar utlandsmyndig­heterna för att biståndsinsatserna ska bli så effektiva som möjligt.

Ambassader, generalkonsulat och konsulat

En ambassad är Sveriges högsta diplomatiska representation i ett land och ligger alltid i landets huvudstad. En ambassad leds av en ambassadör som är Sveriges främsta officiella representant i landet.

Det finns även generalkonsulat som leds av generalkonsuler. Generalkonsulaten arbetar främst med främjande, konsulära frågor och migrationsärenden. På generalkonsulaten arbetar utsänd personal från UD. Vidare finns det konsulat vars uppgift är att stödja ambassaderna och generalkonsulaten i olika ärenden. Konsulaten förestås av honorärkonsuler vars uppdrag är oavlönat. Både svenska och utländska medborgare kan vara honorärkonsuler.

Delegationer och representationer

Vid internationella organisationer, som till exempel EU i Bryssel, FN i New York, Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) i Wien och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i Paris, har Sverige delegationer eller representationer. Delega­tionernas roll är att företräda Sverige och bevaka Sveriges intressen inom organisationerna. Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel är, med cirka 100 medarbetare, Sveriges största utlandsmyndighet.

Utan ambassadör på plats

I länder där Sverige inte har någon ambassad är det vanligt att en svensk ambassadör i ett närbeläget land är sidoack­rediterad. En sidoackrediterad ambassadör är Sveriges representant i flera länder samtidigt och sköter förbindel­serna genom regelbundna besök. Till exempel är ambas­sadören i Thailand sidoackrediterad i Laos och Myanmar. I ett trettiotal länder sköts Sveriges förbindelser av ambassadörer som är stationerade i Stock­holm, så kallade Stockholmsbaserade ambassadörer. De besöker regelbundet de länder där de är ackrediterade.

Genvägar

Sweden Abroad

Sweden Abroad är den officiella webbplatsen för Sveriges ambassader och konsulat. Där finns bland annat ambassadernas reseinformation och hjälp till svenskar utomlands.

Laddar...