Utrikesdepartementets organisation

Utrikesdepartementet är det största av Regeringskansliets tio departement. Till UD hör cirka 100 utlandsmyndigheter – ambassader, representationer, delegationer och konsulat – som tillsammans med UD utgör utrikesförvaltningen.

Ladda ner:

Utrikesdepartementet vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.
Utrikesdepartementet vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Foto: Johan Tegel, Regeringskansliet

UD:s löpande arbete sköts inom ett antal enheter. Enheterna handlägger och förbereder ärenden innan regeringen fattar beslut. En annan uppgift är att företräda Sverige i internationella förhandlingar och främja svenska utrikespolitiska och ekonomiska intressen.

Hela utrikesförvaltningen har knappt 2600 anställda, varav cirka 750 personer arbetar på UD i Stockholm. På utlandsmyndigheterna arbetar drygt 500 utsända tjänstemän från UD tillsammans med cirka 1300 lokalt anställda.

Politisk ledning

Chef för Utrikesdepartementet är utrikesminister Margot Wallström. Statsrådet Wallströms statssekreterare, med titeln kabinettssekreterare, är Annika Söder.

Isabella Lövin är minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister. Statssekreterare Ulrika Modéer ansvarar för internationellt utvecklingssamarbete, politiken för global utveckling och den internationella klimatpolitiken. Statssekreterare Eva Svedling ansvarar för klimatpolitiken.

Ann Linde är EU- och handelsminister. Statsrådet Lindes stassekreterare är Oscar Stenström.

Tillsammans utgör statsråden, kabinettssekreteraren och statssekreterarna UD:s politiska ledning.

UD:s ledning

Enheter

UD:s löpande arbete sköts inom ett antal enheter. Enheterna handlägger och förbereder ärenden innan regeringen fattar beslut. En annan uppgift är att företräda Sverige i internationella förhandlingar och främja svenska utrikespolitiska och ekonomiska intressen.

UD:s enheter bistår den politiska ledningen med att sammanställa och analysera information för politiska ställningstaganden. Det görs bland annat genom att förbereda och presentera underlag för regeringsbeslut, propositioner, interpellationssvar och riksdagsfrågor. En annan uppgift för enheterna är att företräda Sverige i internationella förhandlingar och främja svenska utrikespolitiska och ekonomiska intressen samt sköta kontakterna med UD:s myndigheter.

UD:s geografiska enheter

UD:s funktionella enheter

UD:s övriga enheter och funktioner

Utrikesrepresentationen

Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla stater i världen. I ungefär hälften av dessa har Sverige ambassader och konsulat. Sveriges utrikesrepresentation består av cirka 100 utlandsmyndigheter och 340 ­konsulat.

Utrikesrepresentationen