Utrikesdepartementets organisation

Uppdaterad

Utrikesdepartementet (UD) är det största av Regeringskansliets departement. UD och utrikesrepresentationen, som består av drygt 100 utlandsmyndigheter - ambassader, representationer, delegationer och konsulat - utgör tillsammans utrikesförvaltningen.

Ladda ner:

Utrikesdepartementet vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.
Utrikesdepartementet vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Foto: Johan Tegel, Regeringskansliet

UD:s löpande arbete sköts inom ett antal avdelningar och enheter. Enheterna handlägger och förbereder ärenden innan regeringen fattar beslut. En annan uppgift är att företräda Sverige i internationella förhandlingar och främja svenska utrikespolitiska och ekonomiska intressen.

Hela utrikesförvaltningen har cirka 2700 anställda, varav cirka 800 personer arbetar på UD i Stockholm. På utlandsmyndigheterna arbetar drygt 500 utsända tjänstemän från UD tillsammans med cirka 1400 lokalt anställda.

Utrikesdepartemetets ledning

Statsråden, kabinettssekreteraren och statssekreterarna utgör UD:s politiska ledning. Utöver den politiska ledningen finns också opolitiska chefstjänstemän.

Tobias Billström är utrikesminister och chef för Utrikesdepartementet. Kabinettssekreterare vid Utrikesdepartementet är Jan Knutsson.

Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister. Statssekreterare hos Johan Forssell är Diana Janse och Håkan Jevrell.

Tillsammans utgör statsråden, kabinettssekreteraren och statssekreterarna UD:s politiska ledning.

Utrikesdepartementets ledning

Avdelningar och enheter

UD:s löpande arbete sköts inom ett antal enheter. Departementets enheter är huvudsakligen organiserade i sex avdelningar. Varje avdelning leds av en chefstjänsteman. Enheterna handlägger och förbereder ärenden innan regeringen fattar beslut. 

UD:s enheter bistår den politiska ledningen med att sammanställa och analysera information för politiska ställningstaganden. Det görs bland annat genom att förbereda och presentera underlag för regeringsbeslut, propositioner, interpellationssvar och riksdagsfrågor. En annan uppgift för enheterna är att företräda Sverige i internationella förhandlingar och främja svenska utrikespolitiska och ekonomiska intressen samt sköta kontakterna med UD:s myndigheter.

Utrikesdepartementets avdelningar och enheter

Utrikesrepresentationen

Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla stater i världen. I ungefär hälften av dessa stater har Sverige ambassader och konsulat. Sveriges utrikesrepresentation består av drygt 100 utlandsmyndigheter (ambassader, delegationer, representationer och generalkonsulat), Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika samt cirka 320 honorärkonsulat. Utrikesrepresentationen och UD utgör tillsammans utrikesförvaltningen.

Utrikesrepresentationen