Utrikesdepartementets ledning

Uppdaterad

Politisk ledning

Arbetet under UD:s statsråd leds av tre statssekreterare. Utrikesministerns statssekreterare har titeln kabinettssekreterare. Tillsammans utgör statsråden och statssekreterarna UD:s politiska ledning.

Ministerkansliet

Ministerkansliet består av UD:s politiska ledning, politiskt sakkunniga och pressekreterare samt tjänstemän och assistenter. Kansliets uppgift är att bistå statsråden genom att bland annat vara en länk mellan den politiska ledningen och UD:s organisation i övrigt.

Enhetschef: Niklas Ström

Chefstjänstemän

Utöver den politiska ledningen finns opolitiska chefstjänstemän som leder departementets arbete: expeditionschefen, rättschefen och tre utrikesråd. Även kabinettssekreteraren och statssekreterarna är formellt chefstjänstemän, fast de är politiskt tillsatta.

Utrikesråden medverkar tillsammans för att utforma och bedriva en samlad och konsekvent svensk utrikespolitik. Ett av utrikesråden ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, ett ansvarar för handelsfrågor och ett ansvarar för frågor om internationellt utvecklingssamarbete. Expeditionschefen ansvarar för den administrativa ledningen av utrikesförvaltningen. Rättschefen följer folkrättsliga ärenden av större vikt och är regeringens ombud inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Denne ska vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet i UD:s och utrikesrepresentationens verksamhet.