Utrikesdepartementets ledning

Uppdaterad

Statsråden, kabinettssekreteraren och statssekreterarna utgör Utrikesdepartementets (UD) politiska ledning. Utöver den politiska ledningen finns också opolitiska chefstjänstemän.

Politisk ledning

Arbetet under UD:s statsråd leds av en kabinettssekreterare och två statssekreterare. Tillsammans utgör statsråden, kabinettsekreteraren och statssekreterarna UD:s politiska ledning.

Ministerkansliet

Ministerkansliet består av UD:s politiska ledning, politiskt sakkunniga och pressekreterare samt tjänstemän och assistenter. Kansliets uppgift är att bistå statsråden genom att bland annat vara en länk mellan den politiska ledningen och UD:s organisation i övrigt.

Chefstjänstemän

Utöver den politiska ledningen finns opolitiska chefstjänstemän som är avdelningschefer och leder departementets arbete: expeditionschefen, rättschefen och fyra utrikesråd. Även kabinettssekreteraren och statssekreterarna är formellt chefstjänstemän, men de är politiskt tillsatta.

Utrikesråden verkar tillsammans för att utforma och bedriva en samlad och konsekvent svensk utrikespolitik. Varje utrikesråd leder en av följande fyra avdelningar:

  • Euroatlantiska och säkerhetspolitiska avdelningen
  • Globala avdelningen
  • Avdelningen för handel och främjande
  • Avdelningen för internationell utveckling.

Expeditionschefen ansvarar för den administrativa ledningen av utrikesförvaltningen och leder avdelningen för verksamhetsstöd.

Rättschefen leder rättsavdelningen och följer folkrättsliga ärenden av större vikt samt är regeringens ombud inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Rättschefen ska vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet i UD:s och utrikesrepresentationens verksamhet.