Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tilläggsuppdrag till Delegationen för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område

Publicerad

Socialdepartementet har beslutat om ett tillägg i uppdraget till Delegationen för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område S2023:C. Ändringen innebär att delegationen nu även ska utreda hur samverkan mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin kan stärkas i brottsförebyggande syfte.

Forskning och rapporter visar att psykisk ohälsa bland barn och unga är en riskfaktor för att hamna i kriminalitet. Samtidigt är psykisk ohälsa vanligt bland barn och unga som begår brott. En viktig del i brottsförebyggande arbetet är därför en ändamålsenlig samverkan mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin samt förstärkta insatser från kommuner och regioner för att möta behoven hos dessa barn och unga.

 – Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och en ljus framtid. Vi kan se att barn och unga med någon form av psykisk ohälsa är extra sårbara och löper större risk än andra att glida in på en kriminell bana. Här ser vi ett behov av att samverkan mellan socialtjänst och regionerna måste stärkas så att rätt insatser kan sättas in i rätt tid, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

– Att förebygga att barn och unga involveras i kriminalitet och att få barn och unga som begår brott att lämna kriminaliteten bakom sig är en av vår tids viktigaste frågor. I detta arbete är samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården, särskilt barn- och ungdomspsykiatrin, central. Nu tar vi ytterligare initiativ för att säkerställa att barn och unga får de insatser som de behöver, säger socialminister Jakob Forssmed.

Uppdraget innebär att delegationen bland annat ska:

  • analysera och redogöra för hur samverkan mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin avseende barn och unga som är i eller löper risk att hamna i kriminalitet och som uppvisar psykiatriska symtom fungerar,
  • vid behov föreslå hur samverkan mellan socialtjänst och barn- och ungdoms­psykiatrin, samt i förekommande fall andra aktörer, kan utvecklas.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 december 2025.

Delegationen för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område inrättades i juli 2023, där Martin Valfridsson utsågs som särskild utredare. Som första uppdrag fick delegationen i uppgift att utreda möjligheten att införa förstärkningsteam inom socialtjänsten, inspirerade av den danska modellen med så kallade task forces. I februari 2024 presenterade regeringen sex kommuner som nu deltar i ett pilotprojekt där förstärkningsteamen testas.  

Utöver beslutet att utöka delegationens uppdrag förlängs även uppdragstiden för att utreda förstärkningsteam. Det uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 1 juni 2025.

Presskontakt

Cassandra Lundgren
politiskt sakkunnig hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-777 61 53
e-post till Cassandra Lundgren
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...