Barnets rättigheter i statens budget

Uppdaterad

Område Barnets rättigheter är en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.

Området omfattar följande anslag:

5:1 Barnombudsmannen
5:2 Barnets rättigheter

Mer om statens budget

Den 18 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2020 samt höständringsbudgeten för 2019 till riksdagen.