Barnets rättigheter i statens budget

Uppdaterad

Område Barnets rättigheter är en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.

Området omfattar följande anslag:

5:1 Barnombudsmannen
5:2 Barnets rättigheter

Mer om statens budget

Den 10 april lämnar regeringen 2019 årsekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2019 till riksdagen.