Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Aktuellt om barnets rättigheter

 • Ny reform stärker våldsutsatta i skyddat boende

  Personer som bor på skyddat boende är en av vårt samhälles mest sårbara grupper. Nu föreslår regeringen en reform för att stärka rättigheterna för vuxna och barn som vistas i skyddat boende. Genom ett nytt regelverk möjliggörs stöd och hjälp till barnen genom en placering tillsammans med den skyddsökande vårdnadshavaren.

 • Regeringen stärker familjehemsvården

  Socialminister jakob Forssmed och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
  Socialminister Jakob Forssmed och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Det råder i dag brist på vissa typer av platser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det gäller till exempel familjehem, förstärkta familjehem, behandlingsfamiljer och ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse. Det är inte hållbart. För att möta de behov som finns går regeringen fram med en satsning på att stärka familjehemsvården. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt.

 • Utredningen En uppväxt fri från våld presenterar sitt betänkande

  Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall tog emot slutbetänkandet från utredningen En uppväxt fri från våld. I samband med överlämningen hölls en pressträff med socialtjänstministern och den särskilde utredaren Fredrik Malmberg.

Innehåll om barnets rättigheter

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 334 träffar.