Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialtjänsten ges ytterligare verktyg för att förhindra att barn och unga återfaller i kriminalitet

Publicerad

Socialtjänsten behöver fler verktyg för att förhindra att fler barn och unga som slussas ut från institutionsvård återfaller i kriminalitet. Socialdepartementet har därför beslutat om att ändra uppdraget till utredningen om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare och fler tidiga insatser till barn och unga (S 2022:D).

Barn och unga som avtjänat sluten ungdomsvård löper stor risk att återfalla i kriminalitet. Det förekommer också att barn och unga som vårdas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är tungt kriminellt belastade och har ett stort våldskapital.

Enligt det nya tilläggsuppdraget ska utredaren även lämna förslag som ger socialnämnden möjlighet att i vissa fall besluta om förebyggande insatser i form av föreskrifter, på motsvarande sätt som Kriminalvården beslutar om vid påföljden ungdomsövervakning.

– Allt fler barn och unga dras idag in i kriminalitet. Samtidigt står social­tjänsten med verktyg som inte är anpassade för dagens utmaningar. Det är inte hållbart. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och ljus framtid. Regeringen vill därför utöka verktygslådan till socialtjänsten för att ge rätt förutsättningar att tidigt kunna ingripa om ett barn eller en ungdom riskerar att återfalla in i kriminalitet, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Utredningen har sedan tidigare i uppdrag att bland annat utreda om det, i syfte att i ett tidigt skede kunna stödja och skydda barn och därmed bryta en negativ utveckling, bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta om krav riktade mot barn och unga, liknande sådana som förekommer i Danmark. I augusti 2023 ändrades utredarens uppdrag till att fokusera på att föreslå hur sådana insatser ska fungera.

Enligt det nya tilläggsuppdraget ska utredaren, på motsvarande sätt som är fallet vid påföljden ungdomsövervakning som beslutats av Kriminalvården, lämna förslag som ger socialnämnden möjlighet att besluta förebyggande insatser i form av föreskrifter. Det kan bland annat röra sig om deltagande i öppenvårdsinsatser, skolgång, rörelseinskränkningar samt alkohol- och drogförbud. Utredaren ska också lämna förslag på hur kontroll av efterlevnaden av sådana föreskrifter kan göras elektroniskt, exempelvis genom användning av fotboja.

Föreskrifterna ska kunna beslutas i vissa fall för barn och unga som avslutar en vistelse på ett särskilt ungdomshem eller ett hem för vård eller boende (HVB), eller som vårdas i det egna hemmet med stöd av 3 § LVU. Föreskrifterna ska endast utgöra ett komplement till de verktyg som redan finns, och är därmed inte ett skäl till förkortat omhändertagande eller som ett alternativ till placering utanför hemmet.

Uppdragstiden förlängs till den 5 november 2024.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Laddar...