Hoppa till huvudinnehåll

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna ska motverkas

Publicerad

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sammanställa en lägesbild av utsattheten för mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck bland barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna i Sverige. Myndigheten ska också främja insatser som syftar till att bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck bland de nationella minoriteterna. Utsattheten för hedersrelaterat våld och förtryck och hbtqi-personers situation ska särskilt uppmärksammas.

- Det är viktigt att vi arbetar aktivt för att motverka våld och kränkningar inom alla grupper i Sverige. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och vuxna kan aldrig tolereras. Därför ger vi nu Jämställdhetsmyndigheten detta uppdrag, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

- Det behövs en bredd av åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskapsläget om våld och hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och vuxna tillhörande de nationella minoriteterna är för lågt och vi behöver främja utvecklingen av förebyggande insatser, säger kulturminister Parisa Liljestrand.  

Jämställdhetsmyndigheten ska också arbeta med kunskapshöjande insatser för gott bemötande i ärenden som rör våldsutsatta barn och vuxna tillhörande de nationella minoriteterna. Insatserna ska ta hänsyn till till respektive nationell minoritets behov men även till de olika behov som finns inom minoriteterna.

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med representanter för de nationella minoriteterna. Jämställdhetsmyndigheten ska också ha en dialog med Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget under uppdragets gång. I arbetet med kunskapshöjande insatser avseende omsorg och bemötande ska Jämställdhetsmyndigheten även föra en dialog med Socialstyrelsen. 

För uppdraget får Jämställdhetsmyndigheten använda högst 2 miljoner kronor under 2024. Under förutsättning att riksdagen anvisar medel för det aktuella anslaget avsätter även regeringen medel för uppdraget 2025 och 2026.

Jämställdhetsmyndigheten ska lämna in en slutredovisning av uppdraget till regeringen senast den 31 mars 2027.

Fakta: nationella minoriteter i Sverige

De nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, som också är ett urfolk, sverigefinnar och tornedalingar och de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...