Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten om mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna Diarienummer: Ku2024/00383

Publicerad

Regeringsuppdrag till Jämställdhetsmyndigheten

Ladda ner:

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att:

  • sammanställa en lägesbild av utsattheten för mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck hos barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna, 
  • främja insatser som syftar till att bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna, så som att främja utvecklingen av förebyggande insatser, 
  • sprida kunskap till relevanta målgrupper om tillgängliga skydds- och stödinsatser för våldsutsatta barn och vuxna, och 
  • arbeta med kunskapshöjande insatser som bidrar till god omsorg och bemötande i ärenden som rör våldsutsatta barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna.  

Inom ramen för uppdraget att sammanställa en lägesbild ska myndigheten även redogöra för vilka förebyggande och stödjande insatser som finns i dag, såsom skydd och stöd av våldsutsatta barn och vuxna inom de nationella minoriteterna, och i vilken mån dessa har utvärderats. 

Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 31 mars 2027 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet.

Laddar...