Rapport

Konventionen om barnets rättigheter (svenska) Diarienummer: S2018.010

Publicerad

Skriften innehåller den reviderade svenska översättningen av FN:s konvention om barnets rättigheter. Texten är ett utdrag från proposition 2017/18:186.

Ladda ner:

Genvägar

Den 15 mars 2018 beslutade regeringen om en proposition för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. För att barnkonventionen ska få större genomslag föreslog regeringen också en vägledning, ett kunskapslyft och ett fortsatt systematiskt transformeringsarbete.