Internationella MR-granskningar av Sverige från Socialdepartementet

Sveriges återkommande rapportering om efterlevnaden av FN:s konvention om barnets rättigheter

Publicerad Uppdaterad

Regeringen rapporterar återkommande till FN:s kommitté för barnets rättigheter om Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Här kan du ta del av Sveriges rapportering samt de rekommendationer som Sverige har fått av kommittén.

Ladda ner:

FN:s databas

I databasen hos FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) finns det ytterligare dokument hänförliga till rapporteringen.

Kontakt

Registrator, Socialdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Socialdepartementet