Internationella MR-granskningar av Sverige från Arbetsmarknadsdepartementet

Sveriges återkommande rapportering om efterlevnaden av FN:s konvention om barnets rättigheter

Publicerad Uppdaterad

Regeringen rapporterar återkommande till FN:s kommitté för barnets rättigheter om Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Ladda ner:

FN:s databas

I databasen hos FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) finns det ytterligare dokument hänförliga till rapporteringen.

Tidigare rapporteringar

För att ta del av Sveriges rapporter i tidigare rapporteringsomgångar, kontakta Regeringskansliet.

Kontakt

Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet