Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Justitieminister Gunnar Strömmer och statssekreterare Anders Hall deltar på RIF-möte i Luxemburg

Publicerad

Den 13–14 juni hålls möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Luxemburg. På agendan står bland annat brottsbekämpande myndigheters tillgång till data, EU:s viseringspolitik och arbete mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Från Sverige deltar justitieminister Gunnar Strömmer och statssekreterare Anders Hall.

Justitieminister Gunnar Strömmer deltar i diskussioner om det övergripande läget i Schengenområdet och hur brottsbekämpande myndigheters tillgång till data kan förbättras. Bland annat kommer den av Sverige inrättade högnivågruppen att presentera sina rekommendationer för att öka brottsbekämpande myndigheters tillgång till information. Kampen mot olaglig narkotikahandel och organiserad brottslighet och Rysslands anfallskrig mot Ukraina står också på dagordningen.

Under mötet kommer Sverige att presentera ett förslag om ett nytt arbetssätt mot organiserad brottslighet i EU:s institutioner. Arbetssättet innebär att brottsoffers rättigheter och samhällets behov av skydd ska ges lika mycket utrymme i debatten som rätten till personlig integritet, och att EU:s institutioner i sitt arbete ska beakta hur det arbete som bedrivs påverkar brottsbekämpande och rättsvårdande myndigheter.

På migrationsområdet kommer statssekreterare Anders Hall delta i en diskussion om EU:s framtida viseringspolitik med fokus på missbruk av viseringsfrihet och åtgärder för att motverka det. EU-kommissionen kommer också att presentera en gemensam plan för genomförandet av migrations- och asylpakten. Det är en omfattande reform av EU:s asyl- och migrationssystem som medlemsstaterna har två år på sig att genomföra. Dessutom väntas det uppnås en politisk överenskommelse om att förlänga massflyktsdirektivets aktivering med ytterligare ett år fram till mars 2026.

Under dagen för rättsliga frågor, fredag den 14 juni, planeras bland annat en riktlinjedebatt om revideringen av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn.

För mer information och eventuella intervjuförfrågningar, kontakta respektive pressekreterare.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om mötet

Mer information om mötet och dagordningen finns på ministerrådets webbplats. Där kommuniceras även de viktigaste resultaten efter mötet och du kan ta del av bilder, videomaterial och doorsteps från mötet.

Kommenterad dagordning

Inför möten i ministerrådet lämnar regeringen en kommenterad dagordning till riksdagens EU-nämnd. Dagordningen innehåller kortfattade uppgifter om rådsmötets dagordningspunkter, vad rådet förväntas göra och förslag till svensk ståndpunkt.

Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om regeringens arbete och politik i EU. Exempelvis vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och ministerrådet samt vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument.

Laddar...