Kommenterad dagordning från Justitiedepartementet

Kommenterad dagordning för informell videokonferens för ministrar (inrikes frågor) den 8 oktober 2020 och rådets möte (rättsliga frågor) den 9 oktober 2020

Publicerad

Ladda ner: