Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-
Kommenterad dagordning från Justitiedepartementet

Kommenterad dagordning för informell videokonferens för ministrar (inrikes frågor) den 8 oktober 2020 och rådets möte (rättsliga frågor) den 9 oktober 2020

Publicerad

Ladda ner: