Hoppa till huvudinnehåll

Socialtjänst

Socialtjänst handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Ansvariga för socialtjänst

Ansvarigt statsråd

Camilla Waltersson Grönvall Socialtjänst­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om socialtjänst

  • En förebyggande socialtjänstlag – för ökade rättigheter, skyldigheter och möjligheter

    Regeringen presenterade förslag till en ny socialtjänstlag med fokus på förebyggande arbete, ökad tillgänglighet och kunskap. Barn ska få stärkta rättigheter och socialtjänsten ska arbeta med tidiga insatser.

  • Ökat stöd till Socialstyrelsen för pågående desinformationsuppdrag

    Sedan flera år tillbaka pågår en desinformationskampanj mot Sverige som sprider falsk information om svensk socialtjänst. 2022 och 2023 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att arbeta för att motverka desinformationskampanjen. Nu har regeringen beslutat att förstärka stödet till myndigheten för att intensifiera insatserna.

  • Socialtjänstministern och justitieministern tog emot utredningsförslag för att förebygga ungdomskriminalitet

    (Ny version) Arbetet med att stoppa nyrekryteringen av barn och unga till kriminella gäng behöver stärkas. I juli 2022 tillsattes en utredning med uppdraget att utreda införandet av ungdomskriminalitetsnämnder. I sitt betänkande lämnar utredaren nu förslag på en reform med statligt huvudmannaskap, inspirerad av den modell som införts i Danmark.

Vid sidan av toppmötet deltog statsrådet i ett bilateralt möte med vice MR-ombudsman Iryna Suslova.
Vid sidan av toppmötet deltog statsrådet i ett bilateralt möte med vice MR-ombudsman Iryna Suslova. Foto: Vitaly Holovin

Socialtjänst­ministern besökte Ukraina

Den 26–27 april besökte socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Kiev för att bland annat delta i en ministerkonferens på socialpolitikområdet. Fokus för besöket var barnrättsperspektivet och andra socialtjänstfrågor.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen förstärker arbetet med Bris nationella stödlinje

Regeringen anser att arbetet med Bris nationella stödlinje behöver stärkas och föreslår därför en tillfällig förstärkning av den långsiktiga finansieringen av Bris nationella stödlinje för barn med 4 miljoner kronor. Förslaget är en del av regeringens vårändringsbudget.

Inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet träffades nordiska justitie- och socialtjänstministrar i Stockholm onsdag den 20 mars för ett högnivåmöte.
Under mötet, där både justitieminister Gunnar Strömmer och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall deltog, diskuterades bland annat metoder för att förebygga och förhindra ungdomskriminalitet. Foto: Regeringskansliet

Nordiskt ­ministermöte om barn och unga i kriminalitet

Fler och fler barn och unga involveras i kriminella nätverk och för att stoppa nyrekryteringen krävs tidiga insatser, kunskapsbaserade metoder och samverkan. Därför bjöd justitieminister Gunnar Strömmer och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall in justitie- och socialtjänstministrar från de nordiska länderna, inklusive de självstyrande områdena, till ett samtal om barn och unga som är, eller riskerar att involveras, i kriminalitet. Mötet hölls inom ramen för det pågående svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.
"Sverige behöver fler familjehem och den här kampanjen är en del i att säkerställa det", säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Socialstyrelsen genomför nationell informationsinsats om familjehem på uppdrag av regeringen

I dag, den 26 april, startar Socialstyrelsens kampanj ”Gör en insats”. Syftet är att öka kunskapen om och synliggöra behovet av familjehem och andra insatser. Kampanjen är en del av Socialstyrelsens uppdrag att initiera och samordna informationsinsatser riktade till allmänheten som regeringen beslutat om.

Innehåll om socialtjänst

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 847 träffar.

Laddar...