Utbildnings­­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • CSN ska vidta åtgärder för att minska risken för felaktiga utbetalningar vid utlandsstudier

    Foto: CSN

    Regeringen har beslutat att ge Centrala studiestödsnämnden (CSN) i uppdrag att se över vilka åtgärder som kan vidtas inom ramen för gällande bestämmelser för att säkerställa att utbetalningar av studiemedel vid utlandsstudier är korrekta. Syftet är att minska risken för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

  • Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

    Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper. Regeringen genomför nu omfattande insatser med fokus på att alla elever tidigt ska lära sig grundläggande färdigheter som att läsa, skriva och räkna.

Statsråden står framme vid podiet under en pressträff
Den 1 december presenterade regeringen Sveriges nya utrikeshandelsstrategi. På pressträffen deltog utbildningsminister Mats Persson, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell och civilminister Erik Slottner. Foto: Svante Rinalder/Regeringskansliet

Regeringen har beslutat om en ny strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft

Regeringen har beslutat om Sveriges nya utrikeshandelsstrategi. Regeringen vill därmed ge svenska företag bästa möjliga förutsättningar att hantera framväxande utmaningar och ta vara på de affärsmöjligheter som uppstår genom den gröna och digitala omställningen.

Tre studenter tittar tillsammans på en surfplatta.
Studenter vid Kungliga Musikhögskolan. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Satsning på folkhögskoleinsatser ska stärka kunskaperna om judiskt liv i Sverige

Den antisemitism som finns i Sverige har förvärrats efter Hamas terrorattack mot Israel. För att bekämpa antisemitismen behöver åtgärder vidtas på många olika fronter. Regeringen har nu beslutat att avsätta 415 000 kronor för folkhögskoleinsatser som stärker kunskaperna om judisk kultur och judiskt liv i Sverige.

Foto: Folio

Nya regler om statsbidrag för läxhjälp för att stoppa felaktig användning

För den elev som inte kan få hjälp med läxorna hemma kan läxhjälp i skolan vara ett viktigt stöd och sedan flera år finns ett statsbidrag för att anordna läxhjälp. Regeringen ändrar nu reglerna för statsbidraget så att ideella organisationer inte längre på egen hand kan söka statsbidraget.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Skol­minister Lotta Edholm kommenterar resultaten i den internationella studien ICCS

Svenska 14-åringar är näst bäst i den internationella studien ICCS som Skolverket presenterade i dag. ICCS mäter kunskaper, attityder och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Nytt uppdrag till Skolverket om lärverktyg ska ge mer lästid och mindre skärmtid

Regeringen kommer inte att gå vidare med Skolverkets förslag till digitaliseringsstrategi. I stället får Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen. Uppdraget till Skolverket är en insats för att stötta lärarna så att de har goda förutsättningar att göra väl avvägda val av lärverktyg framöver.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

75 miljoner till Unesco för att bygga upp skolor och förskolor i Ukraina

Utbildningssektorn i Ukraina har drabbats hårt av Rysslands fullskaliga invasion. Sedan februari 2022 har över 3 000 förskolor, skolor och andra utbildningsinstitutioner skadats och 360 har totalförstörts. Sverige bidrar nu med 75 miljoner kronor till Unescos krisfond som bland annat stödjer renovering och återuppbyggnad av skadade och förstörda skyddsrum i förskolor och skolor.

Foto: Natalie Greppi/Göteborgs universitet

Ökade medel till Göteborgs universitet för att förstärka arbetet mot antisemitism

Mot bakgrund av omvärldsutvecklingen förstärker regeringen nu det arbete som Göteborgs universitet via Segerstedtinstitutet bedriver med att sprida kunskap om arbetsmetoder mot antisemitism. I år tillförs 1 miljon kronor och för 2024 beräknar regeringen att tillföra 3 miljoner kronor för uppdraget.

Foto: Linnea Ilbring/Regeringskansliet

Regeringen vill införa ett nytt system för skolans finansiering

I dag finns det tydliga brister i hur resurser fördelas till fristående skolor samtidigt som det är för stora skillnader i hur mycket olika kommuner satsar på skolan. Det menar regeringen som nu tillsätter en utredning för att ta fram ett helt nytt finansieringssystem för skolan.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2399 träffar.