Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges program för Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) 2024

Publicerad

Utbildningsdepartementet ansvarar för ordförandeskapet inom Ministerrådet för utbildning och forskning, MR-U. Ordförandeskapet för MR-U utgår från att samarbete kring forskning, utbildning och språk är viktiga redskap för att möta nationella och internationella utmaningar. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) är ett övergripande tema för det svenska ordförandeskapet.

Ladda ner:

Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Samarbetet i Nordiska ministerrådet ska bidra till att nå målet. För att uppnå visionen om ett grönt och konkurrenskraftigt Norden behövs fler personer med gedigna kunskaper inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. För att uppnå visionen om ett socialt hållbart Norden, och för att våra samhällen ska stå starka inför framtiden och fortsätta utvecklas som kunskapsnationer, behövs högkvalitativa utbildnings- och forskningssystem.  

Prioriterade områden

Den snabba utvecklingen inom teknik och naturvetenskap gör att det är viktigt att lösa den kompetensbrist som finns inom flera områden och att fortsätta arbetet för att Norden även framöver ska vara innovativa tekniknationer. STEM är därför ett övergripande tema för det svenska ordförandeskapet.

Ordförandeskapet inom MR-U kommer också att fokusera på att erfarenhetsutbyte kring hur vi utvecklar och stärker likvärdiga och inkluderande utbildningssystem av hög kvalitet samt hur vi stärker Norden som en läsande region. Utöver detta är ansvarsfull internationalisering, forskningsinfrastrukturer samt tvärvetenskaplig forskning också områden som det svenska ordförandeskapet bedömer ger mervärde för det nordiska samarbetet.

Möten och konferenser
(uppdateras löpande)

Ministerrådsmöten för utbildning och ämbetsmannakommittémöten

Datum Aktivitet Ort
27–28 februari ÄK-U01 Köpenhamn
2-3 maj MR-U Stockholm
18–19 juni ÄK-U02 Kalmar
25 september ÄK-U03 Digitalt
27–28 november ÄK-U04 Köpenhamn

Övriga möten och konferenser

Datum Aktivitet Ort
14 mars DIS-möte Digitalt
11–12 april NVL-konferens om gröna kompetenser Skellefteå
23 april Nordplus programkommitté Visby
24 maj Pisaseminarium Stockholm
September Seminarium läsning/språk Bokmässan, Göteborg
Oktober Nordplus programkommitté Tartu
19–20 november DIS-konferens Stockholm
November/december Konferens ansvarsfull internationalisering och högnivåmöte Arktis Stockholm
9–10 december DIS-möte Köpenhamn

 

Laddar...