Foto: Folio Images.

Trygghet och omställning

Regeringens omställningspaket för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden har sin grund i ett förslag från fack och arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden. Alla arbetstagare får bättre förutsättningar till omställning och kompetensutveckling genom hela arbetslivet och Sveriges konkurrenskraft stärks.

Läs mer om regeringens förslag i omställningspaketet

  • Riksdagen har röstat ja till regeringens omställningspaket

    Den 8 juni röstade Sveriges riksdag ja till regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Det handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Reformen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

  • Kommentarer från arbetsmarknadens parter om regeringens omställningspaket

    Här kan du lyssna till kommentarer från arbetsmarknadens parter om propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Propositionen innehåller tre delar, det handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Kontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Bakgrund

Läs om omställningspaketets bakgrund och process.

Om ikraftträdande

Läs om när de olika lagändringarna träder ikraft och börjar tillämpas.

Omställningspaketets delar

Foto: Folio images.

En reformerad arbetsrätt

Arbetsrätten anpassas till dagens arbetsmarknad för att möta ett ökat behov av flexibilitet och trygghet. Arbetsgivare får ökad flexibilitet och bättre möjlighet att anpassa kompetensen efter verksamhetens behov, samt lägre kostnader vid uppsägning. Arbetstagare får ökad trygghet. Allmän visstidsanställning avskaffas och ersätts med särskild visstidsanställning, som mycket snabbare övergår till tillsvidareanställning – tiden halveras. Steg tas för att reglera hyvling och för att förebygga att inhyrning av arbetskraft permanentas. Heltidsanställning blir norm.

Foto: Folio images.

Omställnings- och kompetensstöd

Arbetstagare ges möjlighet att ta del av grundläggande omställnings- och kompetensstöd för att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Stöd i form av rådgivning och vägledning ska bland annat underlätta omställning och övergång till nytt arbete eller utbildning både för anställda och för anställda vars anställning är på väg att löpa ut eller upphöra. Arbetsgivare som finansierar omställnings- och kompetensstöd ska kunna få ersättning.

Foto: Folio images.

Omställningsstudiestöd

Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd införs i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Det kommer att bli möjligt för människor att välja att satsa på omställning eller kompetensutveckling, utan att behöva känna oro för hur räkningarna fortsatt ska betalas, eftersom omställningsstudiestödet kommer innebära att de allra flesta kan studera med minst 80 procent av lönen i upp till ett år.

Innehåll om trygghet och omställning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 19 träffar.