Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Utkast till regeringens proposition)

Publicerad

I utkast till propositionen föreslås att ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd införs genom en ny lag. Stödet syftar till att stärka enskilda personers framtida ställning på den svenska arbetsmarknaden.

Ladda ner:

Den nya lagen föreslås innehålla bestämmelser om offentligt grundläggande stöd till vissa enskilda personer som inte omfattas av kollektivavtal. Lagen föreslås även innehålla bestämmelser om ersättning till arbetsgivare som betalar avgifter till registrerade omställningsorganisationer som tillhandahåller grundläggande stöd till vissa andra enskilda personer.

Lagen föreslås träda i kraft den 30 juni 2022, med undantag för bestämmelserna om offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd och yttrande för den som ansöker om omställningsstudiestöd. De bestämmelserna ska i stället träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Ersättning till arbetsgivare får dock inte lämnas för tid före den 1 oktober 2022. Ersättning till arbetsgivare för perioden den 1 oktober–31 december 2022 får lämnas om den omställningsorganisation som arbetsgivaren har betalat avgifter till var registrerad senast den 31 december 2022.

Denna proposition bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition