Omställningspaketets ikraftträdande

Uppdaterad

Lagändringarna som gäller arbetsrätten trädde ikraft den 30 juni 2022. De nya reglerna tillämpas från den 1 oktober 2022.

Ny lag om omställningsstudiestöd trädde ikraft den 30 juni 2022 och tillämpas för studier som påbörjas efter den 31 december 2022. CSN tar emot ansökningar från och med den 1 oktober 2022.

Ny lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden trädde ikraft den 30 juni 2022. Bestämmelserna om ersättning till arbetsgivare tillämpas på ansökningar om ersättning för perioden från den 1 oktober 2022. Den nya offentliga omställningsorganisationen inledde sin verksamhet den 1 oktober 2022.

Trygghet och omställning

Omställningspaketet för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden har sin grund i en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden. Alla arbetstagare får bättre förutsättningar till omställning och kompetensutveckling genom hela arbetslivet och Sveriges konkurrenskraft stärks.