Om ikraftträdande

Publicerad

Lagändringarna som gäller arbetsrätten föreslås träda ikraft den 30 juni 2022. De nya reglerna ska tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

Ny lag om omställningsstudiestöd föreslås träda ikraft den 30 juni 2022 och tillämpas första gången för studier som påbörjas efter den 31 december 2022. CSN ska kunna ta emot ansökningar från och med den 1 oktober 2022.

Ny lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden föreslås träda ikraft den 30 juni 2022. Bestämmelserna om ersättning till arbetsgivare tillämpas första gången på ansökningar om ersättning för perioden från den 1 oktober 2022. Den nya offentliga omställningsorganisationen föreslås också kunna inleda sin verksamhet så snart det är praktiskt möjligt, med sikte på den 1 oktober 2022.

Temawebb: Trygghet och omställning

Regeringens omställningspaket för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden har sin grund i ett förslag från fack och arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden. Alla arbetstagare får bättre förutsättningar till omställning och kompetensutveckling genom hela arbetslivet och Sveriges konkurrenskraft stärks.