Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Promemoria Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken U2024/00081

Publicerad

I promemorian föreslås vissa ändringar i lagen om omställningsstudiestöd och lagen om ändring i lagen om omställningsstudiestöd.

Ladda ner:

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och föreslås tillämpas
första gången i fråga om ansökningar om omställningsstudiestöd för studier som påbörjas efter den 30 juni 2025.

Laddar...