Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolverket ska beakta riskerna med digitalisering

Publicerad

Regeringen gör nu flera ändringar i skolmyndigheternas instruktioner. Ändringarna är ett led i regeringens kontinuerliga arbete med att utveckla styrningen av skolmyndigheterna. Bland annat ändras Skolverkets ansvar för digitaliseringsfrågor.

Skolverket har sedan tidigare ett så kallat sektorsansvar i frågor om digitalisering. Detta ansvar ändras nu så att Skolverket även ska ta särskild hänsyn till de risker som digitaliseringen medför. Myndigheten ska vara samlande och stödjande samt samverka med övriga berörda myndigheter och andra relevanta parter.

– Det finns tydligt vetenskapligt stöd för att skärmfria miljöer skapar bättre förutsättningar för barn att lära sig grundläggande färdigheter, som att läsa, skriva och räkna, samt att utveckla relationer och koncentrera sig. Detta beslut är ett i raden av regeringens satsningar för att minska skärmtiden och öka lästiden i skolan, säger skolminister Lotta Edholm.

Myndigheterna ska i sitt arbete beakta att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Dessutom kompletterats instruktionerna för Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sameskolstyrelsen för att myndigheterna i sitt arbete alltid ska beakta att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

– All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, det står i skollagen. Regeringen är mycket mån om att allt stöd och alla de insatser som tas fram av skolmyndigheterna verkligen har en gedigen vetenskaplig grund. Ändringarna som vi nu gör kommer understryka vikten av myndigheternas arbete i detta avseende, säger skolminister Lotta Edholm.

Detta är en myndighetsinstruktion

En myndighetsinstruktion beskriver myndighetens verksamhetsområde, ledningsform och specifika förhållanden. Av instruktionen framgår myndighetens långsiktiga och huvudsakliga uppgifter, till exempel myndighetens specifika ansvar inom sitt verksamhetsområde. Myndigheternas instruktioner är ett grundläggande instrument för regeringens långsiktiga styrning av statsförvaltningen.

Presskontakt

Elin Söderholm
Politiskt sakkunnig hos Lotta Edholm
Mobil 076-142 93 47
e-post till Elin Söderholm
Laddar...