Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en minskad administrativ börda för förskollärare och lärare Dir. 2024:64

Publicerad

Regeringen beslutade den 1 juni 2023 kommittédirektiven En minskad administrativ börda för förskollärare och lärare (dir. 2023:72). Uppdraget utvidgas och utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och föreslå hur undervisningstiden för lärare i skolan och
    förskollärare och lärare i förskoleklassen kan regleras samt överväga och vid behov föreslå motsvarande reglering för förskollärare i förskolan
    och lärare i fritidshemmet,
  • analysera och föreslå hur förskollärares och lärares tid för planering och
    uppföljning kan regleras, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 3 mars 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...