Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

En minskad administrativ börda för förskollärare och lärare Dir. 2023:72

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av förskollärares och lärares administrativa uppgifter och lämna förslag för att minska den administrativa bördan. Syftet är att frigöra tid som förskollärare och lärare kan lägga på att planera och bedriva undervisning.

Ladda ner:

Utredaren ska

 • med utgångspunkt i tidigare genomförda utredningar, studier och
  granskningar identifiera vilken typ av administrativa och andra uppgifter
  förskollärare och lärare i skolväsendet utför som innebär att tid tas från
  undervisningen och uppgifter som tillhör undervisningen,
 • identifiera om dessa administrativa och andra uppgifter skapas på statlig, huvudmanna- eller skolenhetsnivå,
 • analysera vilken betydelse dessa uppgifter har för verksamheten, förskollärare, lärare, barn och elever,
 • bedöma vilka av förskollärares och lärares uppgifter som bör prioriteras bort,
 • bedöma vilka uppgifter som övrig personal som är anställd i verksamheten kan utföra,
 • föreslå åtgärder för att minska förskollärares och lärares administrativa
  uppgifter och andra uppgifter så att de ges mer tid till undervisningen
  och uppgifter som hör till undervisningen, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En minskad administrativ börda för förskollärare och lärare

  En särskild utredare ska göra en översyn av förskollärares och lärares administrativa uppgifter och lämna förslag för att minska den administrativa bördan. Syftet är att frigöra tid som förskollärare och lärare kan lägga på att planera och bedriva undervisning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...