Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen vill att lärare ska lägga mindre tid på administration och mer tid på undervisningen

Publicerad

I dag lägger förskollärare och lärare mycket av sin arbetstid på uppgifter som inte direkt rör undervisningen, till exempel administration. För att ge lärarna en bättre arbetssituation och bättre möjlighet att genomföra en undervisning av hög kvalitet avser regeringen att tillsätta en utredning som ska göra en bred översyn av hur de administrativa bördorna kan minskas.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Idag förväntas lärare utföra allt fler arbetsuppgifter inom sin arbetstid. En del av dem skulle kunna utföras av annan personal eller tas bort helt. Många lärare är frustrerade över att inte i tillräcklig utsträckning hinna med de arbetsuppgifter som hör till undervisningen. I stället är de upptagna med dokumentation eller andra uppgifter. Så ska det inte vara, säger skolminister Lotta Edholm.

– Förskollärare och lärare är den enskilt viktigaste faktorn för kvaliteten i utbildningen i skolväsendet och är avgörande för barns och elevers lärande och utveckling. Därför är det mycket viktigt att våra förskollärare och lärare kan fokusera på sin huvuduppgift, det vill säga undervisningen, säger Patrick Reslow (Sverigedemokraterna), ledamot i utbildningsutskottet.

Regeringen avser att tillsätta en särskild utredare som ska göra en bred översyn av vilka uppgifter som tar tid från undervisningen. Det kan handla om sådana uppgifter som tillkommer efter krav från staten, till exempel genom lagstiftning eller sådant som kommer av krav från huvudmän eller rektorer. Utredaren ska bland annat föreslå åtgärder för att minska förskollärares och lärares administrativa uppgifter så att de får mer tid till undervisningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2024. Till särskild utredare utses Bo Jansson som bland annat varit ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Presskontakt

Christian Brundu
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...