Samhällsskydd och beredskap i fokus när Carl-Oskar Bohlin besöker Island

Publicerad

Den 1–2 december möter Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, sina nordiska ministerkollegor inom ramen för det så kallade Hagasamarbetet. Mötet avslutar det isländska Hagaordförandeskapet och blir startskott för nedräkningen till det svenska som inleds vid årsskiftet. Deltagandet är en del i regeringens arbete för att stärka resiliensen i samhället genom samverkan med nordiska grannländer.

Hagasamarbetet är ett nordiskt samarbete om samhällssäkerhet och beredskapsfrågor som bygger på ett antal deklarationer. Namnet kommer från Haga slott i Sverige där det första ministermötet hölls år 2009.

I fokus på veckans möte står bland annat det gemensamma arbetet för att nå målen som satts upp för samarbetet under åren 2022–2024 utifrån det nuvarande säkerhetsläget. Det handlar till exempel om att stärka den civila beredskapen mot bakgrund av erfarenheterna av pandemin och andra händelser på senare tid, till exempel kriget i Ukraina.

– Den situation som uppstått efter Rysslands invasion av Ukraina understryker på ett dramatiskt sätt vikten av ett nära samarbete, även mellan de nordiska länderna, inför kriser av mycket olika slag, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

Andra mål för samarbetet berör utmaningar i samband med klimatförändringar, som skogsbränder och översvämningar. Likaså stärkt operativt samarbete, däribland möjligheten att ge och ta emot gränsöverskridande stöd. Länderna har de senaste åren även ingått ett civil-militärt samarbete med det nordiska försvarssamarbetet Nordefco (Nordic Defence Cooperation).

Ordförandeskapet för Hagasamarbetet roterar mellan de nordiska länderna och vid veckans ministermöte i Reykjavik lämnar Island över till Sverige som kommer att leda arbetet under nästa år.

– Sverige kommer att fortsätta driva utvecklingsmålen framåt och arbeta intensivt för att främja ett fördjupat nordiskt samarbete kring de här frågorna. Våra länder har liknande erfarenheter och vi kan lära mycket av varandra, säger Carl-Oskar Bohlin.

Presskontakt

Tom Samuelsson
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00