En ny vision för det nordiska försvarssamarbetet prioriterat i det svenska ordförandeskapet för Nordefco 2023

Publicerad

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Fokus för det svenska ordförandeskapet är fortsatt stöd till Ukraina samt anpassning av samarbetet till det nya försvars- och säkerhetspolitiska läget i Europa.

– Rysslands fullskaliga anfallskrig mot Ukraina utgör ett hot inte bara mot Ukraina, utan mot Europa som helhet. Som ordförandeland kommer Sverige därför att verka för att de nordiska länderna fortsätter och ökar stödet till Ukraina, säger försvarsminister Pål Jonson.

Ny vision för nordiskt försvarssamarbete ska tas fram

Under ordförandeskapet kommer Sverige också att fokusera på hur nordiskt försvarssamarbete påverkas av och behöver anpassas till den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen. Bland annat vad Sveriges och Finlands inträde i Nato samt Danmarks inträde i EU:s försvarssamarbete kan innebära. En av prioriteringarna under 2023 är att utveckla en ny vision för det nordiska försvarssamarbetet.

Flera möten planeras

Det kommer att genomföras två ministermöten under året, ett på våren och ett på hösten, och ett möte mellan ländernas statssekreterare. Vårens ministermöte kommer att äga rum på Island.

Därutöver hålls möten i Policy Steering Committee (PSC) där ländernas policy-, förmåge- och materieldirektörer träffas. Det genomförs även möten på militär nivå i försvarschefsformat och inom ramen för Military Coordination Committee (MCC).