Svensk och finsk flagga
Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har likartade säkerhetspolitiska utgångspunkter. Båda länderna vill fördjupa ett redan omfattande samarbete på försvarsområdet. Sverige samverkar med Finland både bilateralt och inom befintliga multilaterala forum som det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, EU, FN och Nato.

Ansvariga statsråd
Peter Hultqvist
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Om samarbetet

 • 1. Mål med samarbetet

  Målet med försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet, inklusive att stärka säkerhetssituationen i Östersjöregionen.

 • 2. Fördjupning i flera steg

  Sverige och Finland har en lång tradition av samarbete inom försvarsområdet. Under 2014 undertecknade de dåvarande försvarsministrarna en handlingsplan för fördjupat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige.

 • 3. Försvarssamarbete i praktiken

  Från svensk sida har regeringen sedan 2015 lämnat styrning till Försvarsmakten avseende fördjupat försvarssamarbete med Finland. Därutöver har regeringen fattat ett antal separata beslut för att fördjupa samarbetet med Finland inom ett antal specifika samarbetsområden.

 • 4. Dokument rörande aspekter av det finsk-svenska samarbetet

  Nedan finns dokument som behandlar olika aspekter av det finsk-svenska samarbetet.

 1. 1 Mål med samarbetet
 2. 2 Fördjupning i flera steg
 3. 3 Försvarssamarbete i praktiken
 4. 4 Dokument rörande aspekter av det finsk-svenska samarbetet

Aktuellt

Peter Hultqvist till vänster och Antti Kaikkonen till höger sitter vid ett bord och skriver under papper.
Försvarsminister Peter Hultqvist och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen undertecknade ett bilateralt samförståndsavtal om värdlandsstöd. Foto: Ulrika Langels/Försvarsdepartementet

Sverige och Finland fördjupar försvarssamarbetet

I samband med ett möte i Reykjavik den 7 juni undertecknade försvarsminister Peter Hultqvist och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen ett bilateralt samförståndsavtal om värdlandsstöd. Avtalet bidrar till att stärka ländernas förmåga att agera tillsammans i fred, kris och krig.

Micael Bydén, Peter Hultqvist, Antti Kaikkonen och Timo Kivinen står utomhus.
Överbefälhavare Micael Bydén, försvarsminister Peter Hultqvist, Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen och kommendören för den finska Försvarsmakten, general Timo Kivinen möttes i Helsingfors idag. Foto: Finska försvarsministeriet

Sveriges och Finlands försvarsministrar Peter Hultqvist och Antti Kaikkonen deltog i en scenariobaserad övning

Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist träffades den 14 mars 2022 i Helsingfors för att delta i en scenariobaserad övning. Ministrarna gjorde följande uttalande:

Innehåll om Försvarssamarbetet Sverige Finland

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 35 träffar.