Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära och civila försvar samt samhällets krisberedskap. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Aktuellt från Försvarsdepartementet

 • Sverige och Filippinerna undertecknar samarbetsavtal

  Försvarsminister Pål Jonson och Filippinernas försvarsminister Carlito Galvez Jr. undertecknade den 3 juni, i samband med Shangri-La Säkerhetskonferens i Singapore ett avtal om samarbete gällande anskaffning av försvarsmateriel (Memorandum of Understanding - MoU).

 • Sverige tilldelas rescEU-status för ytterligare två skopande brandflygplansresurser genom EU

  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin tillsammans med Janez Lenarčič, EU-kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering.
  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin tillsammans med Janez Lenarčič, EU-kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

  Under en ceremoni i Bryssel idag presenterades att Sverige tilldelas så kallad rescEU-status för ytterligare två vattenskopande flygplan. Detta innebär att EU står för större delen av kostnaden att hålla dessa flygplan i beredskap.

  Tilldelningen av rescEU-status för ytterligare två skopande brandflygplansresurser genom kommissionen stärker Sveriges och EU:s beredskap inför skogsbrandssäsongen.

Foto på försvarsminister Pål Jonson som står och pratar med en person som man ser ryggen på.
Försvarsminister Pål Jonson bjöd in till dialogmöte om försvarsinnovation. Foto: Regeringskansliet

Initiativ för försvarsinnovation sjösatt

Den 29 maj inledde försvarsminister Pål Jonson ett initiativ för försvarsinnovation med att samla några av de centrala aktörerna inom civil tekniksektor och försvarssektor till en strategisk dialog. På mötet lyftes bland annat vikten av att företag i den civila sektorn ges ökade möjligheter att delta försvarsrelaterade projekt. Mer behöver också göras för att skapa möjligheter att tillsammans testa och utveckla koncept och prototyper till färdiga innovationer.

Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin i samtal med Brasiliens president Lula da Silva.
Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin i samtal med Brasiliens president Lula da Silva. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Carl-Oskar Bohlin besökte Brasilien för att delta i invigning av monterings- och testanläggning för JAS 39 Gripen

Den 9-10 maj 2023 besökte minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin Brasilien för att delta vid invigningen av en anläggning för slutmonteringen, test och utvärdering av JAS 39 Gripen. I samband med besöket mötte statsrådet även Brasiliens president Lula da Silva samt höll bilaterala möten med landets vicepresident Geraldo Alckmin, minister med ansvar för civilt försvar Waldez Góes och försvarsminister José Múcio. Syftet med besöket var att främja ett fördjupat samarbete inom försvarsmaterielområdet och civilt försvar.

Statsminister Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonson i Stockholms skärgård
Statsminister Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonson deltog i övning inom ramen för Aurora 23. Vid tillfället övade svenska 5. Amfibiebataljonen anfall med brittiska Royal Marines. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Ulf Kristersson och Pål Jonson besökte övning inom Aurora 23 i Stockholms skärgård

Måndagen den 8 maj besökte statsminister Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonson Korsö i Stockholms skärgård där svenska amfibiesoldater övade anfall med Royal Marines. Efter övningen ägde en pressträff rum på ön.

Försvarsminister Pål Jonson och försvarsminister Lloyd Austin håller ett möte dit många fotografer var inbjudna att delta de första fem minuterna. På varsin sida av bordet sitter svenska och amerikanska representanter.
Försvarsministrarna Pål Jonson och Lloyd Austin inleder ett möte i ett mötesrum i Musköbasens bergrum. Foto: Försvarsmakten

Besök av försvarsminister Austin visar USA:s starka stöd för Sveriges medlemskap i Nato och det nära bilaterala försvarssamarbetet

Onsdagen den 19 april tog försvarsminister Pål Jonson emot sin amerikanske kollega Lloyd J. Austin III på Muskö örlogsbas, söder om Stockholm. Besöket var det första av en amerikansk försvarsminister på 23 år och visar på USA:s starka stöd för Sveriges medlemskap i Nato liksom på det nära bilaterala försvarspolitiska- och militära samarbetet mellan Sverige och USA.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Försvarsdepartementet i vårbudget 2023

Den 17 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2023 samt vårändringsbudgeten för 2023 till riksdagen. Förslag från Försvarsdepartementet i vårändringsbudgeten är dels förstärkning av det militära försvaret och förberedelser inför medlemskap i Nato. Dels fortsatt undersökning av M/S Estonia.

Foto: Marcus Olsson/Försvarsmakten

Sverige och Storbritannien samarbetar om ökat militärt stöd till Ukraina

Torsdag 16 mars presenterar regeringen ett strategiskt samarbete med Storbritannien till stöd för Ukraina. Samarbetet syftar bland annat till att förbättra logistik och underhåll av de Archerpjäser Sverige avser donera till Ukraina. Antalet pjäser att donera föreslås till åtta varav två pjäser som del av underhållssystemet. Samarbetet inkluderar ett bemyndigande att sälja 14 Archerpjäser till Storbritannien vilket möjliggör donation av artillerisystem AS 90 från Storbritannien till Ukraina.

I en extra ändringsbudget lämnas även förslag om bemyndigande att bland annat donera tidigare aviserade stridsvagnar av typen Leopard 2 samt att tillföra medel för återanskaffning av materiel.

Foto: Melker Dahlstrand/MSB

En samlad och tydligare reglering av VMA-systemet och säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga

Regeringen har den 14 mars överlämnat två propositioner till riksdagen. I propositionen En ny lag om viktigt meddelande till allmänheten föreslår regeringen en ny lag om varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA-systemet). Den nya lagen tydliggör hur systemet ska fungera och reglerar ansvarsförhållandena mellan systemets olika aktörer.

I propositionen Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m. föreslår regeringen ändringar i säkerhetsskyddslagen i syfte att säkerställa Försvarsmaktens behov av säkerhetsprövad värnpliktig personal samt att säkerhetsprövningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Informellt EU-försvarsminister­möte med fokus på fortsatt militärt stöd till Ukraina

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer att leda arbetet i rådet. Här hittar du nyheter om Försvarsdepartementets möten.

Den 7–8 mars träffades EU-ländernas försvarsministrar för ett informellt möte i Stockholm, inom ramen för rådet för utrikes frågor (försvar). Mötet inleddes med en middag den 7 mars, och fortsatte med möte på Scandinavian XPO den 8 mars.

Innehåll från Försvarsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 957 träffar.