Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges nationella säkerhetsstrategi - för ett säkrare och tryggare Sverige i en orolig tid

Publicerad

Regeringen har beslutat om Sveriges nya nationella säkerhetsstrategi. Strategin innehåller fem vägledande principer för hantering av Sveriges säkerhet. Den utgör ramverket för regeringens arbete med nationell säkerhet fram till 2030.

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet. När vår frihet och öppenhet hotas av fientliga krafter - innanför och utanför våra landsgränser - finns ingen viktigare uppgift än denna, säger statsminister Ulf Kristersson.

Den nya nationella säkerhetsstrategin är ett viktigt bidrag till regeringens arbete för att göra Sverige säkrare, tryggare samt mer konkurrens- och motståndskraftigt. 

Värnandet av Sveriges nationella säkerhet är regeringens viktigaste uppgift och har högsta prioritet. Utifrån Sveriges säkerhetsintressen, omvärldsläget och förutsättningar anger strategin regeringens avsikter och prioriteringar. 

Dagens komplexa hotbild mot Sverige och svenska intressen kräver ett brett och långsiktigt engagemang från alla berörda aktörer i samhället. Med tydliga prioriteringar och vägledande principer i strategin ger regeringen en inriktning om vad som behövs göras för att stärka Sveriges förutsättningar och förmågor att möta både kända och oförutsägbara hot. Strategin går också igenom fokuset på svenska säkerhetsintressen i svåra avvägningar. 

De fem vägledande principerna i strategin är:

  • Skyndsamhet och pragmatism
  • Handlingskraft och beslutsamhet
  • Robusthet och anpassningsförmåga
  • Involvering av hela samhället
  • Internationellt samarbete
Laddar...