Hoppa till huvudinnehåll

Försvars­­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar, samordning av civilt försvar och samhällets krisberedskap samt skydd mot olyckor. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvariga statsråd

Pål Jonson Försvars­minister
Carl-Oskar Bohlin Minister för civilt försvar

Aktuellt från Försvarsdepartementet

  • Pål Jonson till Natos försvarsministermöte

    Den 13–14 juni deltar Pål Jonson i Natos försvarsministermöte i Bryssel, för första gången sedan Sverige blev fullvärdig medlem i Nato. På agendan står bland annat diskussioner om Natos avskräcknings- och försvarsförmåga och förberedelser inför Natos toppmöte i Washington i juli.

  • Carl-Oskar Bohlin deltog i RIF-möte om krisberedskap och krishantering på EU-nivå

    Carl-Oskar Bohlin står utomhus. I bakgrunden syns en EU-flagga.
    Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Försvarsdepartementet

    Den 13–14 juni hölls möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Luxemburg. Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin deltog vid en ministerdiskussion om krisberedskap och krishantering på EU-nivå den 13 juni. Sverige och Finland driver på för att de krishanteringsmekanismer som finns i unionen tydligare måste utformas för att kunna hantera effekterna av det försämrade säkerhetspolitiska läget.

Generaldirektören för myndigheten för samhällsskydd och beredskap, överbefälhavare för försvarsmakten, statssekreterare för civilt försvar och ministern för civilt försvar sitter runt ett bord i en kontorsmiljö.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, överbefälhavare Micael Bydén, statssekreterare Johan Berggren och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Cornelia Norman/Regeringskansliet

Lärdomar från Ukraina i fokus på Näringslivsrådets möte

Tisdag den 11 juni genomförde det tvärsektoriella Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap en skrivbordsövning i samarbete med Försvarshögskolan (FHS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med övningen var bland annat att ge en inblick i näringslivets utmaningar i en krigssituation.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Regeringen utser Michael Claesson till ny överbefälhavare

Fredag den 7 juni meddelade statsminister Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonson att generallöjtnant Michael Claesson utsetts till Försvarsmaktens nästa överbefälhavare. Han tillträder 1 oktober 2024.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Militärt stödpaket 16 till Ukraina – ny förmåga som stärker Ukrainas luftförsvar och stöd som möter Ukrainas prioriterade behov

Den 29 maj presenterade regeringen det 16:e och hittills största militära stödpaketet till Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes. Sverige bistår Ukraina med en helt ny förmåga som stärker Ukrainas samlade luftförsvar. Paketet som kommer ingå i en kommande extra ändringsbudget uppgår till ett värde av 13,3 miljarder kronor och möter Ukrainas prioriterade behov.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

DCA-propositionen lämnas till Sveriges riksdag

Regeringen har den 8 maj beslutat att överlämna propositionen som avser försvarssamarbetsavtalet (DCA) mellan Sverige och USA till Sveriges riksdag. Avtalet kompletterar Sveriges anslutning till Nato och stärker försvaret av Sverige genom att underlätta amerikansk militär närvaro i Sverige.

Militärklädd person.
Sedan Sverige gick med i Partnerskap för fred, PFF, har samarbetet med Nato gradvis ökat. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Sverige i Nato

Den 7 mars 2024 inträdde Sverige som fullvärdig medlem i Nato. Nato är en försvarsallians som syftar till att värna de allierades frihet och säkerhet. Här hittar du aktuell information om Sveriges roll och regeringens arbete och politik i Nato.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Regeringens prioritering: Säkerhetspolitiska läget

Europa och Sverige befinner sig i ett av de allvarligaste säkerhetspolitiska lägena sedan det andra världskrigets slut. Inom ramen för prioriteringen ska politiska reformer utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Åtgärder i fokus: totalförsvaret upprustas, stöd till Ukraina och säkerhets- och försvarspolitiken läggs om.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Militärt stöd till Ukraina

Sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har Sverige bidragit med militärt stöd till Ukraina. Det har skett en betydande förändring av nivå och innehåll på stödet som Sverige lämnar. Från skyddsutrustning i det första beslutet till stridsvagnar, avancerade vapensystem och ammunition i senare paket. Det totala värdet av Sveriges militära stöd till Ukraina är drygt 22,2 miljarder kronor (12 december 2023).

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Försvarsinnovation

Regeringen lanserade våren 2023 ett initiativ för att höja förmågan och takten för innovation inom försvarsindustrin. Försvarsinnovationsinitiativet ska genom ökad och fördjupad samverkan inom och mellan näringsliv och myndigheter, i flera olika sektorer, skapa mervärden. Syftet är att stärka Sveriges försvars- och säkerhetsförmåga samt öka konkurrenskraften i försvarsindustrin.

Innehåll från Försvarsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1295 träffar.

Laddar...