Utrikes­­departementet

UD ansvarar för Sveriges förbindelser med andra länder och internationella organisationer och för bistånds- och internationell handelspolitik. UD utgör tillsammans med cirka 100 utlandsmyndigheter utrikesförvaltningen.

Aktuellt från Utrikesdepartementet

 • Ungerska parlamentet har röstat ja till att godkänna Sveriges Natoansökan

  Det ungerska parlamentet har under måndagen röstat ja till att godkänna Sveriges Natoansökan. När beslutet har skrivits under av talmannen och presidenten, samt ratifikationsinstrumentet överlämnats till USA har alla Natoländer godkänt Sveriges ansökan om medlemskap. Efter inbjudan från Natos generalsekreterare kan Sveriges regering besluta att Sverige ska ansluta sig till nordatlantiska fördraget, som är Natos grundläggande dokument. Därefter kan Sveriges anslutningsinstrument överlämnas till USA:s regering, som är så kallad depositarie för fördraget. När det görs blir Sverige medlem i Nato och deltar fullt ut som allierad i organisationen.

 • Sverige fortsätter stödja Ukraina så länge det behövs

  Det är nu två år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. För regeringen är stödet till Ukraina de kommande årens främsta utrikespolitiska uppgift. Sverige fortsätter stödja Ukraina så länge det behövs – politiskt, humanitärt, militärt och ekonomiskt.

 • Sveriges Natomedlemskap, närområdet och stödet till Ukraina fokus i utrikes- och säkerhetspolitiken

  Billström står i talarstolen
  Onsdag den 14 februari presenterade utrikesminister Tobias Billström regeringens utrikesdeklaration i riksdagen. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

  Den 14 februari presenterade utrikesminister Tobias Billström regeringens utrikespolitiska deklaration för 2024 i riksdagen. Regeringens viktigaste utrikespolitiska prioriteringar är stödet till Ukraina, Sveriges Natomedlemskap och fördjupat samarbete i närområdet.

 • Regeringens arbete med anledning av situationen i Israel och Palestina

  Illustration: Regeringskansliet

  Den 7 oktober genomförde Hamas en terroristattack mot Israel. Sedan dess har säkerhetsläget i regionen allvarligt försämrats. Här finns information om regeringens arbete med anledning av situationen.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Sverige och Nato

Den 22 mars 2023 godkände riksdagen regeringens proposition om Sveriges medlemskap i Nato. När alla medlemsstater har ratificerat ansökan kan Sverige bli medlem i Nato.

Här kan du läsa om Sveriges väg in i Nato och Sveriges och Natos historia.

Lev Radin SipaUSA/TT

Sveriges stöd till Ukraina

Sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige utökat sitt humanitära och militära stöd till Ukraina i flera omgångar och bistår också med ekonomiskt stöd, civil krishantering och stöd till Ukrainas reformarbete och återuppbyggnad. Tillsammans med EU har Sverige också fattat beslut om omfattande makroekonomiskt stöd och ett flertal sanktionspaket mot Ryssland.

Foto: UN Photo

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges samarbete med omvärlden.

Textplatta: Tre saker inför resan: Ladda ner UD Resklar, läs aktuell reseinformation, anmäl dig till svensklistan
Om du ska ut och resa är det alltid viktigt att vara väl förberedd. Regeringskansliet

UD:s reseinformation

Här finns UD:s reseavrådan samt råd och information som du har nytta av inför och under din utlandsresa. Här finns också information om vilken hjälp du kan få av UD och ambassaderna i olika situationer.

Innehåll från Utrikesdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 7256 träffar.