Foto: Iason Foounten/Wikimedia/Roman Bonnefoy

Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i världen

Mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer ska genomsyra utrikespolitikens alla delar. Utrikesdepartementets rapporter om mänskliga rättigheter omfattar från och med år 2017 även mer ingående demokrati och rättsstatens principer. Rapporterna, som tidigare har publicerats på den så kallade MR-webben, återfinns nu på denna sida.

Ansvariga statsråd
Ann Linde
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Om rapporterna

 • UD lanserar 21 nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

  Utrikesminister Ann Linde
  Utrikesminister Ann Linde. Foto: Sara Brynedal/Regeringskansliet

  Den 16 december lanserade Utrikesdepartementet 21 uppdaterade rapporter om situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Nordamerika, Latinamerika och Karibien samt Östeuropa och Centralasien. Utrikesminister Ann Linde lanserade rapporterna vid ett digital möte inför inbjudna representanter från civilsamhället. Vid lanseringen lyfte utrikesministern särskilt fram situationen för människorättsförsvarare och fackliga företrädare.

 • Fem uppdaterade rapporter om situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Nordafrika

  Utrikesdepartementet publicerade 11 juni fem uppdaterade rapporter om situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Nordafrika. UD uppdaterar dessa rapporter regionvis med två års mellanrum. Rapporterna är ett viktigt utrikespolitiskt verktyg för att främja ökad respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

  Rapporterna avser: Algeriet, Egypten, Marocko, Tunisien, Västsahara.

 • Arbetet med rapporterna

  Regeringen publicerar landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer regionvis ungefär två gånger per år för de länder där Sverige har permanent närvaro. Med en fast publiceringsordning författas och publiceras rapporter för varje region med cirka två års mellanrum.

Foto: Katarina Byrenius Roslund/Regeringskansliet

Det här är UD:s rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Rapporterna är en viktig del av Sveriges bredare arbete för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer globalt.

Foto: Marcella Svensson/Regeringskansliet

Rapporterna del i en större satsning

Rapporterna är ett stärkande av regeringens arbete med att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna liksom demokrati och rättsstatens principer. Satsningen avspeglas i regeringens skrivelse till riksdagen om dessa frågor (skr. 2016/2017:62), i tillsättandet av en ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer och i återupprättandet av folkrätts- och nedrustningsdelegationen.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Lärarhandledning för gymnasieskolan avseende UD:s rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Sedan 2018 finns en ny lärarhandledning avseende UD:s landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för att stödja skolors pågående arbete med dessa viktiga frågor. Lärarhandledningen riktar sig främst till gymnasielärare och visar på hur rapporterna kan användas inom flera områden i skolundervisningen och innehåller flera diskussionsfrågor och övningsexempel. Framtagandet av handledningen är en del av Utrikesdepartementets bredare arbete för att främja respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.