Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Bolivia

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Bolivia samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Bolivia är sedan 1982 en presidentiell demokrati med betydande inslag av horisontell och vertikal maktdelning, samt med ett livaktigt civilsamhälle. Flera av de demokratiska och rättsvårdande institutionerna är emellertid svaga och politiserade, och ineffektivitet och korruption präglar stora delar av statsapparaten. Trots en ofta progessiv lagstiftning förekommer alltjämt betydande inskränkningar i de mänskliga rättigheterna inte minst för kvinnor, landsbygdsbefolkning, barn och hbtq-personer.

Likaså förekommer fortfarande regelbundna inskränkningar i de fackliga rättigheterna. En mycket stor del av arbetskraften är sysselsatt i den informella sektorn.

Perioden 2005-2018 kännetecknades av en hög ekonomisk tillväxt, driven av goda internationella priser för landets främsta exportvaror, vilket gav möjlighet till omfattande sociala reformer. De ledde till en kraftigt minskad inkomstfattigdom. Betydande framsteg gjordes ockå i områden som avser de sociala rättigheterna. Andelen barn som slutfört grundskolan har ökat, och tillgången till vatten och sanitet förbättrats, särskilt i städerna. Svagheter i statsapparaten har dock lett till att genomslaget i flera av reformerna har begränsats, bland annat i fråga om hälso- och sjukvård, våld i nära relationer och barnarbete.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...