Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Finland

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i finland samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Finland är en rättsstat och en parlamentarisk demokrati med starka och oberoende institutioner. De mänskliga rättigheterna garanteras i lagstiftning och respekteras väl. De mänskliga rättigheterna är centrala i finsk politik och ses som odelbara. Såväl yttrandefrihet som offentlighetsprincipen är grundlagsfäst och Finland rankades som på första plats i Reportar utan gränsers pressfrihetsindex år 2015.

Våld mot kvinnor förblir ett samhälleligt problem. Även om toleransen ökat i Finland de senaste åren finns negativa attityder mot dem som avviker från normen, däribland invandrare och etniska och sexuella minoriteter.

Den finska utlänningslagen har reviderats och blivit mer restriktiv, framförallt under de två senaste åren.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.