Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Saudiarabien

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Saudiarabien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien är fortsatt allvarlig och föremål för omfattande internationell kritik. Sedan 1992 finns en skriven konstitution som reglerar hur landet ska styras och som stadgar vissa individuella rättigheter. Religions- och övertygelsefrihet garanteras inte i lagstiftningen. Det finns inga politiska partier eller fackföreningar och mötes- och föreningsfriheterna är starkt inskränkta. Lagstiftningen garanterar inte yttrande- eller pressfrihet. Det finns i princip inget aktivt civilsamhälle. Människorättsaktivister har dömts till långa fängelsestraff.

FN har rapporterat att landets antiterroristlagstiftning används för att åtala journalister och människorättsförsvarare samt har påpekat att oliktänkande har utsatts för godtyckliga frihetsberövanden på ett omfattande och systematiskt sätt. Kritik mot Saudiarabien har framförts, bland annat av FN:s specialrapportör för utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar, avseende bristande utredning och ansvarsutkrävande efter mordet på journalisten Jamal Khashoggi i oktober 2018. Rapportören har också uttalat att Saudiarabien är ansvarigt för Khashoggi död och att mordet föregåtts av noggrann planering.

Rättssäkerheten brister då den i stora delar oskrivna lagstiftningen (nedskriven strafflag/brottsbalk saknas) ger stort tolkningsutrymme för enskilda domare, vilket medför oförutsägbarhet. Domare utses av kungen. FN och människorättsorganisationer uppger att det finns väl
dokumenterade rapporter om tortyr. Lagstiftningen medger fysisk bestraffning. Verkställande av dödsstraff är vanligt förekommande. Det förekommer avrättningar av personer som var minderåriga när brottet anses ha begåtts.

Det råder en omfattande rättsligt sanktionerad och socialt institutionaliserad diskriminering av kvinnor. Kvinnor står under manligt förmyndarskap, vilket dock har luckrats upp de senaste åren. Kvinnor uppmuntras av myndigheterna att arbeta och antalet kvinnor som arbetar ökar. Sedan juni 2018 tillåts kvinnor att köra bil. Kvinnliga ledare och entreprenörer lyfts allt oftare fram som förebilder i media. Diskriminering av minoriteter förekommer. Internationella människorättsorganisationer lyfter bland annat fram att shiamuslimer diskrimineras. Homosexualitet är inte formellt olagligt (brottsbalk saknas) men människor döms enligt informell islamisk lag.

FN har lyft fram brister i migrantarbetares arbetsrättsliga situation. Människorättsorganisationer har uppgett att kvinnliga hushållsanställda är en särskilt utsatt grupp. Kvalificerade migrantarbetare lever dock ofta ett bekvämt liv i Saudiarabien. Remitteringar från migrantarbetare i Saudiarabien är betydande och kan ha positiva utvecklingseffekter i hemländerna.

Tillgången till hälsovård och utbildning är generellt god för saudiska medborgare och landet rankas förhållandevis högt, på plats 39 av 189 länder, på FN:s utvecklingsprograms (UNDP) index över mänsklig utveckling.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...