Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Guatemala

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Guatemala samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Guatemala har ett demokratiskt styrelseskick och fri- och rättigheter garanteras av konstitutionen. I praktiken finns emellertid begränsningar vad gäller åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Situationen vad gäller de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatens principer försämrades systematiskt under 2018 och 2019. Omfattande korruption och straffrihet har bidragit till ett lågt medborgerligt förtroende för staten och de offentliga institutionerna.

Trots framsteg under senare år finns fortsatt stora brister gällande efterlevnad av rättsstatens principer. Ett politiserat rättsväsende, höga våldsnivåer och en betydande grad av straffrihet visar på bristande rättssäkerhet. Informella maktgrupper, även illegala sådana, besitter ett stort inflytande inom statsapparaten, inklusive rättsväsendet. Grupperingarna undergräver försök från företrädare för politiska partier, rättsväsende och civilsamhälle att stärka landets institutioner.

Utsattheten för domare, åklagare och människorättsförsvarare är fortsatt utbredd. Godtyckliga frihetsberövanden förekommer, bland annat av urfolk, försvarare av miljö- och markrättigheter samt journalister. Det omfattande våldet återspeglar otillräckliga åtgärder från statens sida för att förhindra och lagföra brottsliga handlingar.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...