Guatemala

Sveriges totala export till Guatemala uppgick till 210 miljoner SEK under 2021 och importen nådde 58 miljoner SEK under samma år. De största produktkategorierna som exporteras från Sverige till Guatemala är maskiner och apparater, bilar samt livsmedel, drycker och tobak. Importen består av bland annat kryddor, alkoholhaltiga drycker samt kaffe, te och kakao.

Två svenska företag, Ericsson och ABB, har kontor i Guatemala, och står också för den största delen av Sveriges export till landet. Andra företag, såsom SKF, företräds genom dotterbolag i något av grannländerna. Ett tjugotal andra företag representeras genom lo­kala återförsäljare och distributörer, såsom, Volvo personvag­nar, Volvo lastvagnar, Electrolux, Atlas Copco, Sandvik, Oriflame, Astra Ze­neca, DeLaval, Husqvarna, Bahco, Orrefors och Kosta Boda.

Ett associeringsavtal mellan EU och Centralamerika trädde i kraft i Guatemala 2013. Associeringsavtalet utgörs av tre pelare: politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel.

Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala 2021–2025 omfattar 1 150 miljoner SEK. Strategin fokuserar utvecklingssamarbetet inom tre målområden: 1) Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt jämställdhet, 2) Miljö, klimat och hållbart nyttjande av naturresurser, samt 3) Inkluderade ekonomisk utveckling.

Sverige har en ambassad i Guatemala City. Ambassadören i Guatemala är även sidoackrediterad till Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua och Panama.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Guatemala

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 10 träffar.