Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer från Guatemala, Argentina, Tyskland och Nicaragua

Publicerad

De nya ambassadörerna överlämnade tisdagen den 6 september 2016 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

H.E. Mr. Francisco Roberto Gross Hernández-Kramer, Guatemala

Guatemalas nyutnämnde ambassadör, Mr. Francisco Hernández-Kramer, är född 1972. Han har en master i internationella studier inom fred, konflikt, utveckling och en i internationella relationer. Därutöver har han studerat tandkirurgi, teologi och organisationsutveckling. Ambassadör Hernández-Kramer har under de senaste åren innehaft bland annat följande befattningar:

2013 – 2016
Chef för den iberoamerikanska avdelningen vid European Christian Mission (ECM) i Spanien

2003 – 2013
Chef för ECM:s regionala team i Spanien

2000 – 2003
Chef för odontologiavdelningen vid Puerta Abierta-kliniken i Bukarest, representant för ECM:s multikulturella team i Östeuropa

H.E. Ms. Nélida Maria Contreras de Ecker, Argentina

Argentinas nyutnämnda ambassadör, Ms. Nélida Maria Contreras de Ecker, har studerat juridik vid universitetet i Mar del Plata. Hon har arbetat i utrikesförvaltningen sedan 1988. Ambassadör Contreras de Ecker har de senaste åren innehaft bland annat följande befattningar:

2015 – 2016
Chargé d'affaires vid Argentinas ständiga representation till UNESCO i Paris

2014 – 2015
Biträdande chef vid Argentinas ständiga representation till UNESCO i Paris

2012 – 2014
Biträdande chef vid enheten för internationella organisationer vid utrikesministeriet i Buenos Aires

2006 – 2012
Chef för den ekonomiska avdelningen vid Argentinas ambassad och ständiga representation för internationella organisationer i Wien

H.E. Mr. Hans-Jürgen Heimsoeth, Tyskland

Tysklands nyutnämnde ambassadör, Mr. Hans-Jürgen Heimsoeth, är född 1953 och har studerat filosofi och tyska. Han har också doktorerat i historia. Ambassadör Heimsoeth har en lång karriär inom den tyska utrikesförvaltningen och har även tjänstgjort som personlig rådgivare åt president von Weizsäcker i början av 90-talet. Under de senaste åren har han innehaft bland annat följande befattningar:

2015 – 2016
Chef för säkerhetsavdelningen vid utrikesministeriet i Berlin

2012 – 2015
Ambassadör vid OECD i Paris

2008 – 2012
Ambassadör i Ukraina

2005 – 2008
Generalkonsul i New York

2001 – 2005
Enhetschef vid utrikesministeriet i Berlin

2000 – 2001
Ansvarig för frågor rörande Östersjön vid utrikesministeriet i Berlin

H.E. Ms. Veronica Alejandra Rojas Berrios, Nicaragua

Nicaraguas nyutnämnda ambassadör, Ms Veronica Alejandra Rojas Berrios, är född 1953. Hon har en master och post graduate-studier i ekonomi och marknadsföring. Ambassadör Berrios har bland annat innehaft följande befattningar:

Jan – mars 2016
Vice minister vid Näringsdepartementet med ansvar för små och medelstora företag

Jan – dec 2015
Vice minister vid utrikesdepartementet med ansvar för EU, Norge och Schweiz
Representant vid FAO

2013 – ­2015
Ambassadör i Spanien

2007 – 2013
Tjänstgjort vid Ministeriet för handel och industriutveckling