Artikel från Utrikesdepartementet

Handlingsplan för förbindelserna med Latinamerika och Karibien

Publicerad

Ladda ner:

Den 31 augusti 2018 lanserade Utrikesdepartementet en handlingsplan för förbindelserna med Latinamerika och Karibien.

Sverige har utmärkta relationer med länderna i Latinamerika och Karibien. Banden mellan våra folk och regeringar är starka, och vårt förtroendekapital i regionen är stort.

Samtidigt har potentialen för att stärka förbindelserna ytterligare – till ömsesidigt gagn – aldrig varit större. Utvecklingen i Latinamerika och Karibien har de senaste decennierna generellt sett varit positiv: demokratin har spridits, ekonomierna har moderniserats och fattigdomen reducerats. Idag står många av regionens länder inför utmaningen att genomgå ännu en omvandling: från medelinkomstländer med stora inkomstklyftor till moderna välfärdssamhällen. De har stora behov av att diversifiera sina ekonomier, av investeringar inom infrastruktur, utbildning och hälsovård, av att förbättra rättssäkerheten och effektivisera den offentliga förvaltningen samt av att bekämpa sociala orättvisor.

Mot denna bakgrund framstår Sverige som en attraktiv samarbetspartner, inte bara på grund av sitt jämställda och jämlika välfärdssamhälle, utan även på grund av sin innovativa och hållbara ekonomi. Sverige står också inför liknande utmaningar som Latinamerikas och Karibiens länder, bland annat vad gäller inkluderande tillväxt och sysselsättning, och skulle kunna dra nyttiga lärdomar från en fördjupad och bredare dialog med regionen.