Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Georgien

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Georgien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Respekten för de mänskliga rättigheterna i Georgien är inom många områden god. Georgisk lagstiftning överensstämmer i huvudsak med landets internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. De brister som återfinns gäller främst efterlevnad och praxis.

Brister finns i rättsväsendets oberoende och opartiskhet samt skyddet för minoritetsgrupper, framförallt etniska och religiösa minoriteter samt hbtq-personer. Polis och åklagare kritiseras för brister i utredningen av brott mot personer ur dessa grupper.

Georgien kontrollerar inte utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien. Begränsad tillgänglighet och information gör det svårt att bedöma läget för de mänskliga rättigheterna i dessa regioner. Rättsosäkerhet och diskriminering av etniska georgier i de två utbrytarregionerna utgör dock kända problem. I Sydossetien är utrymmet för civilsamhället högst begränsat. De administrativa skiljelinjerna mellan utbrytarregionerna och regeringskontrollerat område begränsar rörelsefriheten för befolkningen på båda sidor och situationen förvärrades ytterligare under 2019.

Presidentvalet 2018 gick huvudsakligen lugnt och ordnat till, trots negativa kampanjer och viss kritik från oberoende valobservatörer. Det politiska landskapet är polariserat. Under 2019 har polariseringen skärpts och folkliga protester förekommer.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.