Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i El Salvador

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i El Salvador samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

El Salvador har ett demokratiskt styrelseskick, dock med stora brister. De höga korruptionsnivåerna gör att den organiserade brottsligheten har stort inflytande över politiken och rättssystemet. Samhället präglas av stor ekonomisk och social ojämlikhet. Personer som tillhör urfolken diskrimineras i särskilt hög grad, både ekonomiskt, socialt och kulturellt.

Under år 2016 beslutade Högsta domstolen att amnestilagen för brott begångna under den interna väpnade konflikten inte omfattar brott mot mänskligheten. Som följd av detta kan flera viktiga fall öppnas vilket är ett framsteg för övergångsrättvisan.

Mordfrekvensen sjönk till följd av vapenvilan mellan regeringen och de två största kriminella ungdomsgängen år 2012, men sedan dess har våldsnivåerna successivt ökat. El Salvador har idag en av världens högsta mordfrekvenser. Straffriheten är mycket hög på grund av korruption och svaga institutioner.

Militären kallas ofta in för att utföra polisiära uppgifter, med syfte att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Situationen i landets fängelser är mycket allvarlig med en hög grad av överbeläggning, våld och bristande sanitära förhållanden. Häktningstiderna överskrider de lagstadgade begränsningarna och häktade förvaras tillsammans med redan dömda.

Det totala abortförbudet äventyrar kvinnor och flickors rätt till hälsa och bidrar till att hålla kvar kvinnor och flickor i fattigdom. Aktivister som arbetar med kvinnors rättigheter och abortfrågor är mycket utsatta för attacker och trakasserier.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.