El Salvador

Sveriges totala export till El Salvador uppgick till 150 miljoner SEK under 2021 och importen nådde 7 miljoner SEK under samma år. Exporten bestod främst av papper och papp samt verkstadsprodukter och importen bestod främst av kaffe och kläder.

De svenska företag som har egna kontor i El Salvador är ABB och Ericsson. Andra svenska företag, såsom NCC och Volvo Construction företräds genom dotterbolag i något av de latinamerikanska länderna. Ett fåtal andra företag representeras lokalt, såsom DeLaval, Scania Bussar, Oriflame och Volvo personvagnar.

Ett associeringsavtal mellan EU och Centralamerika trädde i kraft i El Salvador 2013. Associeringsavtalet utgörs av tre pelare: politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel.

Sedan 2021 bedriver regeringen en femårig regional strategi omfattande 1 miljard SEK för Sveriges utvecklingssamarbete med Latinamerika. Med den nya strategin ökar Sverige sitt engagemang i Latinamerika inom prioriterade områden som demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, jämställdhet, miljö- och klimat samt migration. Denna strategi innefattar även El Salvador.

Sveriges ambassadör i Guatemala är sidoackrediterad till El Salvador. Sverige har ett honorärkonsulat i San Salvador.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om El Salvador

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 5 träffar.