Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Storbritannien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Storbritannien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Förenade Kungariket Storbritannien och Nordirland (hädanefter förkortat till Storbritannien) är en parlamentarisk demokrati med väletablerad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Ett oberoende och professionellt rättssystem, en lång tradition av granskande medier, lättillgänglig offentlig information och ett omfattande ombudsmannaväsen gör att befolkningen har goda möjligheter att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Den genomsnittliga levnadsstandarden är mycket god, även om inkomstfördelningen inom landet är ojämn.

Det finns lagar som förbjuder diskriminering på grund av etnicitet, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsidentitet. År 2020 deltog hundratusentals människor i Black Lives Matter-demonstrationer mot rasism och polisbrutalitet.

Pressfriheten är lagstadgad i Storbritannien. Rankningen på Reportrar utan gränsers index har från förra året stigit från plats 35 till plats 33. Reportrar utan gränser anser emellertid situationen avseende pressfrihet i landet vara en av de sämre i Västeuropa, och uppger bristande skydd till visselblåsare, journalister och deras källor som en orsak.

De upprepade terrorattentat som drabbat Storbritannien på senare år har föranlett alltmer långtgående åtgärder för att bekämpa terrorism, vilket i vissa fall inneburit inskränkningar i respekten för de mänskliga rättigheterna.

Andelen kvinnor i politiken ökar stadigt och når sedan valet 2019 den högsta nivån någonsin. Abort är lagligt i hela Storbritannien sedan 2020, då det även gjordes lagligt i Nordirland, och en internationellt uppmärksammad lag mot våld i hemmet trädde i kraft i april 2021. Samkönade äktenskap är sedan en lagändring i Nordirland år 2020 lagliga i samtliga delar av landet, även om religiösa samfund fortsatt har rätt att neka att viga samkönade par.

FN:s barnrättskommitté har riktat kritik mot landet för dess låga straffbarhetsålder, som varierar mellan åtta och tio år i olika delar av landet. Storbritannien rekryterar som enda europeiska land, på frivillig basis och med vårdnadshavares godkännande, personer som är 16 år till försvarsmakten.

Storbritannien har ratificerat Internationella Arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner. Fackbunden har en förhållandevis svag ställning och en relativt låg andel av landets anställda är fackligt anslutna.

Det offentliga hälsovårdssystemet erbjuder avgiftsfri sjukvård. Utbildning är obligatorisk och kostnadsfri för barn mellan 5–16 år.

Under coronapandemin har enskildas fria rörlighet periodvis begränsats kraftigt genom undantagslagstiftningen i Coronavirus Act 2020.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...