Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Schweiz

Publicerad Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Schweiz samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Schweiz är en väl utvecklad parlamentarisk demokrati och rättsstat. Landet är en federal stat med en tydlig ansvarsfördelning mellan kantoner och förbundsnivå. Respekten för de mänskliga rättigheterna är god. Landet har ett väl fungerande rättsväsende.

Schweiz har en långtgående direktdemokrati med återkommande folkomröstningar och regionalt självbestämmande. Det huvudsakliga ansvaret för efterlevnad av de mänskliga rättigheterna ligger på kantonal nivå, vilket innebär att efterlevnaden skiftar mellan kantonerna när federal reglering saknas.

Jämställdheten i samhället har förbättrats, i synnerhet vad gäller kvinnors deltagande i det politiska livet. Jämställdhetsfrågan diskuteras aktivt och 2019 marcherade hundratusentals kvinnor för sina rättigheter. Flera utmaningar kvarstår dock. Kvinnor tar fortsatt ett väsentligt större ansvar för familj och barn, är underrepresenterade på högre tjänster i yrkeslivet och löneskillnaderna mellan könen kvarstår.

Schweiz författning tillåter sedan 2007 samkönade partnerskap och i slutet av 2020 antog parlamentet lagstiftning som bland annat tillåter äktenskap för samkönade par.

Den antiterrorlagstiftning landet godkände under 2020 har kritiserats av såväl FN som Amnesty International, bland annat för att lagliga aktiviteter med syfte att påverka lagar som exempelvis journalistiskt eller politiskt arbete inkluderas och för att definitionen av terrorism är alltför bred. Lagen kan komma att underställas en folkomröstning.

Landet har otillräckligt skydd för visselblåsare i den privata sektorn. Den som berättar om misstänkta oegentligheter riskerar att bli av med sitt arbete och till och med att åtalas för illojalitet mot företaget. Lagförslag avseende frågan har tidigare presenterats, men ej röstats igenom.

Under våren 2020 hade schweiziska barn och ungdomar hemskolning, vilket påverkat rätten till utbildning. Under hösten var skolorna i hög grad öppna även om sportaktiviteter och andra rekreationsmöjligheter var begränsade. Undersökningar visar att psykisk ohälsa ökat under coronapandemin, särskilt unga uppger sig må dåligt på grund av isolering och ensamhet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...