Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Brasilien

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Brasilien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Brasilien är en demokrati med fria och rättvisa val. Brasiliens konstitution förbjuder all form av diskriminering och ger långtgående skydd för medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Respekten för de mänskliga rättigheterna och det demokratiska utrymmet har på vissa områden försvagats de senaste åren. Särskilt oroande är det utbredda våldet, diskriminering och våld mot kvinnor och barn, situationen i landets fängelser, de försämrade möjligheterna för civilsamhällesorganisationer att verka, våldet och hoten mot människorättsförsvarare, journalister och hbtq-personer, samt situationen för urfolk. Även civilsamhällesorganisationer uttrycker oro för en ökad hotbild. Brasilien har dock ett fortsatt starkt, aktivt och pluralistiskt civilsamhälle.

Trots att antalet mord sjunkit de senaste två åren är det dödliga våldet omfattande. 2019 dödades 41 635 personer i Brasilien. Polisvåld och straffrihet för poliser är fortsatt utbrett. Fall av tortyr och övergrepp förekommer i landets överfulla fängelser. I kombination med underbemannade personalstyrkor skapar detta farliga miljöer.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.