Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kazakstan

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Kazakstan samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Situationen för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i Kazakstan präglas av betydande brister, trots uttalade reformsträvanden. Med hänvisning till behovet av att försvara ekonomiska landvinningar och den sekulära staten söker regimen motverka oppositionella politiska krafter och islamistiska rörelser som den menar riskerar att underminera den nuvarande ordningen. Dessa och andra åtgärder, även i form av lagstiftning, innebär dock samtidigt att respekten för de mänskliga rättigheterna brister, i synnerhet vad gäller yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet.

Kazakstans förre president Nursultan Nazarbajev, som styrt landet alltsedan självständigheten och under 30 år dominerat dess politiska liv, avgick i mars 2019. Vid ett extra presidentval i juni 2019 valdes hans utsedde efterträdare Kasym-Zjomart Tokajev till ny president. Tokajev gick till val på att fullfölja Nazarbajevs politiska linje.

Genom en författningsreform 2017 överfördes vissa befogenheter från presidenten till regeringen och parlamentet. Presidentämbetet har dock alltjämt mycket omfattande befogenheter och regering och parlament fortsätter att fungera under presidentens kontroll.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.