Hoppa till huvudinnehåll

Kazakstan

Kazakstan är ett prioriterat land för Sveriges handels- och investeringsfrämjande. Ett antal svenska företag, främst inom telekommunikations- och verkstadsindustrin, är etablerade i Kazakstan. Infrastruktur, jordbruk och energi är andra sektorer viktiga för svenska företag i Kazakstan.

Sverige och Kazakstan har en god bilateral relation som kompletteras av relationen EU-Kazakstan. Under 2019 antog EU en ny strategi för Centralasien som anpassar EU:s politik till de nya möjligheter som växer fram i regionen. Sverige stödjer också multilaterala organisationer som är verksamma i Centralasien. 2020 ikraftträdde ett fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal (EPCA) mellan EU och Kazakstan. Avtalet syftar till att ytterligare stärka handel och de bilaterala relationerna med utgångspunkt i respekt för demokratiska principer, mänskliga rättigheter samt rättsstatens principer.

Under 2017 besökte statssekreterare Oscar Stenström och Riksdagens dåvarande talman Urban Ahlin Kazakstan och Sverige fick besök av viceminister för investering och utveckling Jerlan Chajirov. Dåvarande utrikesminister Ann Linde besökte Kazakstan i april 2021 i samband med Sveriges ordförandeskap i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Besök genomförs regelbundet även på arbetsnivå.

Sverige öppnade en ambassad i Kazakstans huvudstad Astana 2010. Kazakstan öppnade en ambassad i Stockholm 2014.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt.

Innehåll om Kazakstan

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 14 träffar.

Laddar...